Links til biodiversitetsressourcer – Københavns Universitet

DanBIF ? Danish Biodiversity Information Facility
Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

DanBIF > Links

Links

Denne side er under opbygning!

Naturhistoriske foreninger og organisationer m.m. kan du finde på Naturhistorisk Guide.

Navn med linkBeskrivelse
BiodiversityKnowledge An initiative by researchers and practitioners to help all societal actors in the field of biodiversity and ecosystem services to make better informed decisions.
BioWide I samarbejde med de to store danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet indleder Aarhus Universitet i 2014 et stort biodiversitetsprojekt: Biowide (Biodiversity in Width and Depth). Formålet er at skabe ny viden om - og engagement i - Danmarks biodiversitet.
BISE - Biodiversity Information System for Europe BISE is a single entry point for data and information on biodiversity in the EU. It also serves as the EU Biodiversity Clearing House Mechanism to CBD.
Danmarks Naturdata Den fællesoffentlige naturdatabase samler alle myndigheders naturregistreringer på lokaliteter, f.eks. floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter.
Danmarks Svampeatlas Internetstedet hvor du kan deltage i kortlægningen af Danmarks svampe
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi.

Den danske rødliste Fortegnelse over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN)
EU BON Building the European Biodiversity Observation Network
European Journal of Taxonomy Peer-reviewed international journal in descriptive taxonomy, covering the eukaryotic world. Its content is fully electronic and Open Access.
GEO BON The Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network
IPBES - Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services An independent intergovernmental body open to all member countries of the United Nations. The members are committed to building IPBES as the leading intergovernmental body for assessing the state of the planet's biodiversity, its ecosystems and the essential services they provide to society.
LifeWatch European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research
MycoKey Morphing Mushroom Identifier  Online svampenøgle
Naturbasen Naturobservationer fra hele landet
Papis Specimen and image database system
Systema Dipterorum Two-winged insects or Diptera comprise 12% of the planetary biota, and the Systema Dipterorum is an authoritative source for their names.