Organisation – Københavns Universitet

DanBIF > Om DanBIF > Organisation

Organisation

DanBIF har en Node Manager, en bestyrelse og et netværk af medlemmer fra danske forskningsinstitutioner m.m.

DanBIF blev etableret 1. juli 2001 gennem en samfinansieringskontrakt mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF, nu Det Frie Forskningsråd - Natur og Univers, FNU).
 
Fra årsskiftet 2011/12 finansieres DanBIF af Københavns Universitet - Science (S-KU), Aarhus Universitet - Science and Technology (ST-AU) og Syddansk Universitet - Det Naturvidenskabelige Fakultet (NF-SDU).
 
Styrelsen for Forskning og Innovation betaler Danmarks GBIF-kontingent.
 
Fra 1. januar 2013 videreførtes DanBIF som en distribueret national infrastruktur. Sekretariatet havde da to ansatte, en Node Manager og en Videnskabelig formidlingsmedarbejder & webredaktør, med kontor på Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. IT-infrastrukturen drives af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, i samarbejde med Science Museerne, Aarhus Universitet. DanBIFs websites huses af Københavns Universitet.

Som følge af de store nedskæringer på Københavns Universitet og Statens Naturhistoriske Museum i 2016 videreføres DanBIF fra 1. oktober 2016 som en aktivitet ved museet med kun én ansat, DanBIFs Node Manager.
 
DanBIFs virke defineres ud fra:
  1. Arbejdsområderne for GBIF-knudepunkter som fastlagt i GBIF-fælleskabet, se Membership of GBIF: what it involves.
  2. Arbejdsplan som godkendt i bestyrelsen, med fokus på at være samlingspunkt for de biodiversitetsdata fra Danmark som deles på nettet.

Se også Formål og virke.

Bestyrelsen

DanBIFs bestyrelse er udpeget af dekanerne for Science/Københavns Universitet,  Science and Technology/Aarhus Universitet og Det Naturvidenskabelige Fakultet/Syddansk Universitet.
  • Formand: Professor Katherine Richardson (Københavns Universitet) - tillige dansk repræsentant i GBIF-bestyrelsen
  • DanBIFs leder: Samlingschef, lektor Finn Borchsenius (Aarhus Universitet)
  • Repræsentant for biofagene på Københavns Universitet: Samlingschef, professor Nikolaj Scharff
  • Repræsentant for biofagene på Aarhus Universitet: Seniorforsker Rasmus Ejrnæs
  • Repræsentant for biofagene på Syddansk Universitet: Adjunkt Owen Jones

Node Manager

DanBIF har én ansat, som er Node Manager & datakurator: cand.scient., ph.d. Isabel Calabuig (se mere under Kontakt).

Kontaktnetværk

DanBIF har et stort, landsdækkende kontaktnetværk af biodiversitetsforskere, dataejere og andre personer, som er interesseret i DanBIFs arbejde.