Formål og virke – Københavns Universitet

DanBIF > Om DanBIF > Formål og virke

Formål og virke

DanBIF er det danske knudepunkt for GBIF – Global Biodiversity Information Facility. GBIF er en multi­natio­nal infrastruktur der har som mål at gøre al ver­dens infor­mation om biologisk mangfoldighed (bio­diversitet) frit og globalt tilgængelig for søgning og analyse via internettet.

GBIF samler og formidler data om jordens biodi­ver­sitet
Dette opnås i kraft af en fælles indsats fra de mange lande og organisationer m.m., der er medlem af GBIF. Data formidles via GBIFs portal.

DanBIF gør danske, fær­ø­ske og grønlandske bio­diver­si­tets­data tilgængelige via GBIFs portal og fungerer som bindeled mel­lem GBIF og danske brug­ere af biodiver­si­tets­data inden for forsk­ning og naturforvaltning.

DanBIFs kerneydelser

  1. Publicerer danske, færøske og grønlandske biodiversitetsdata på GBIFs portal.
  2. Hjælper data-bidragere og -forvaltere med at behandle og forberede deres data til formidling på internettet.
  3. Samler og vedligeholder fortegnelse over samtlige arter i DK på www.allearter.dk.


Tillige har DanBIF, i det omfang det er muligt, følgende aktiviteter:

  • Deltager aktivt i at GBIF hele tiden udvikler sin brugbarhed i en positiv og innovativ retning.
  • Hjælper brugere med at få udbytte af GBIF og anvende GBIF-data i forskning og forvaltning.
  • Rådgiver om og deltager i biodiversitetsprojekter i DK.

Årsrapporter

Se oversigt over DanBIFs årsrapporter og aktiviteter.