Bidrag med biodiversitetsdata

Sådan gør du

Kontakt DanBIF, som kan hjælpe dig med at bringe dine data på en form, som er kompatibel med GBIFs dataportal. Når dette er opnået, publicerer DanBIF dine data i GBIF.

Data formidles til GBIFs portal via et IT-værktøj kaldet en provider. Der findes flere måder at gøre det på. DanBIF bruger GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT). Se datasæt fra Danmark i DanBIFs IPT.

Du bevarer alle rettigheder til dine data og kan til hver en tid levere en opdateret version af datasættet til DanBIF.

Om publicering af data og Data Sharing Agreement

Læs på GBIF-portalen: Publishing data samt Data Sharing Agreement.

Data på korrekt form

For at et datasæt kan publiceres i GBIF skal det matche den standard for datasæt, som GBIF anvender: Darwin Core standard. Denne standard kan du finde information om under Digitalisering.

Mange datasæt har koordinater for artens findested/observation. Under Georeferering kan du finde information om kort og koordinater samt links til koordinatomregnere, gazetteers m.m.

Metadata

Et centralt element hørende til et datasæt er metadata, dvs. en beskrivelse af datasættet. Datasæt der ønskes formidlet til GBIF skal have metadata. Denne information skrives som regel af dataejeren. Se eksempler på metadata ved at klikke på de enkelte datasæt i DanBIFs IPT

Dataoprensning og validering

Inden formidlingen til GBIF har de fleste datasæt brug for en dataoprensning, hvorunder fejl i f.eks. koordinat-angivelse og andre parametre med ugyldige værdier findes og (om muligt) korrigeres, og korrupte data elimineres. For større datasæt kan dette være en særdeles omfattende proces.

Det skal understreges, at DanBIF ikke har ressourcer til datavalidering i form af tjek af datasæts kvalitet. Ansvaret for dette ligger til hver en tid hos dataejeren selv.

Har du brug for hjælp og rådgivning, kontakt DanBIF.