Georeferering

Her finder du information om kort og koordinater og links til koordinatomregnere, gazetteers m.m.

Danmark - 10 x 10 km UTM-kort 
Kopi af UTM-arbejdskortet over Danmark, som viser dels de zootopografiske distrikter, dels 10 x 10 km felterne. Læs yderligere om UTM-kortet og dets anvendelse i Enghoff H. og E. Schmidt Nielsen, 1977: Et nyt grundkort til brug for faunistiske undersøgelser i Danmark, baseret på UTM-koordinatsystemet. Ent. Meddr. 45: 65-74.

Danmark - Dynamisk UTM-kort 
Mange projekter i Danmark benytter sig af 10 x 10 km UTM felter. Men det er ikke alle kort, der har UTM-felterne med, og slet ikke de rigtige, med zone 32 og zone 33. Her kan du søge og se de rigtige felter med deres kodebetegnelser, hvis du vil vide præcist hvilket felt du er i.

UTM til Længde-Breddegrad konvertering 
Bruger man Geodatastyrelsens (tidl. Kort & Matrikelstyrelsens) service ”kort på nettet”  til at finde koordinater for sine lokaliteter, får man koordinaterne i UTM-systemet, og endog i det modificerede UTM-system, hvor zone 32 er ekstrapoleret til at dække hele Danmark. Skal man enten sammenligne sine koordinater med koordinater fra en GPS, eller bruge koordinaterne til at plotte fund efter med eksempelvis GoogleMaps, skal man have dem omregnet. Google Maps, og GBIF, bruger koordinater i decimal-længde/breddegrad. Vi tilbyder her et excel-ark, som kan lave denne omregning, og desuden vise koordinatets placering på et kort, så man kan checke om den er korrekt.

Du skal indtaste zonenummer (for Danmark 32 eller 33), samt Northing og Easting-værdierne, herefter får du beregnet Længdegrad (latitude) og breddegrad (longitude) i decimaler.

Matematikken til omregningerne kan du få fra os hvis du vil indbygge den i lokale databasesystemer. Den er baseret på formlerne herfra: http://search.cpan.org/~grahamc/Geo-Coordinates-UTM-0.09/UTM.pm

Koordinatfinder 
Klik på kortet og du får vis punktets koordinater i decimalgrader, samt i UTM systemet. Desuden får du vist 10 x 10 km UTM-feltets navn, som det bruges i mange registreringsprojekter. Koordinatfinderen viser kun feltnavn for Danmark.

Dansk stednavne-gazetteer 
Kan bruges til at finde koordinater for danske stednavne. Der kan søges på region, UTM-felt og lokalitetsnavn, og man kan klikke på kortet og sætte en firkant for at se lokaliteter inden for denne.