Formidlingsarkiv

OBS! Denne del af DanBIF-portalen opdateres ikke for nuværende.

Her er en indgang til DanBIFs formidling og kommunikation mm. gennem tiden.

Stor tak til biolog og webredaktør Lotte Endsleff (tidl. DanBIF-medarbejder) for at have opbygget DanBIF-portalen og disse formidlingssider.

I 2016 blev DanBIF som følge af besparelserne på Københavns Universitet og Statens Naturhistoriske Museum (SNM) omorganiseret fra at have et sekretariat med to ansatte, en Node Manager og en Videnskabelig formidler & webredaktør, til at være en dataformidlingsaktivitet ved SNM. Denne opgave løftes fremover af DanBIFs Node Manager alene, mens den bredere formidling og kommunikation ikke længere varetages.

DanBIFs Twitterprofil er fremover den eneste nyhedskommunikationskanal.

Oversigten her viser de mange formidlingsaktiviteter, som tidligere har været en væsentlig del af DanBIFs virke og kerneydelser.

Tidligere formidlingsaktiviteter