Formidling og kommunikation

OBS! Denne del af DanBIF-portalen opdateres ikke for nuværende.

Internettet

DanBIF varetager følgende websteder om biodiversitet og naturhistorie:

Desuden har vi i tidens løb opbygget og varetaget en række hjemmesider, der senere er overgået til andet regi eller ikke længere er aktuelle, se oversigt her.

Artikler, udstillinger, konferencer

Via artikler, udstillinger, møder, workshops og konferencer m.m. har DanBIF formidlet viden til forskere og offentligheden.

Kontaktnetværk og nyheder

Vi formidler nyheder via DanBIFs Twitterprofil.

Vores landsdækkende kontaktnetværk har vi holdt orienteret om bl.a. hvad der foregår i DanBIF og GBIF via nyhedsmails.

Her på portalen har vi formidlet nyheder og arrangementer, se nyhedslisten og arrangementslisten.

Editor's Choice

Se også Editor's Choice - udvalgte emner og hjemmesider inden for biodiversitetsverdenen m.m., som DanBIFs tidligere webredaktør Lotte Endsleff fandt spændende og værd at kigge nærmere på.