Biodiversitets-udstilling i Aalborg Zoo 2005-6

Artsrigdom fra nord til syd

Udstillingen ”Artsrigdom fra nord til syd” handler om den rige og varierede natur, trusler mod arterne og om hvordan vi kan udbrede og dele forskernes viden om arter.

På udstillingen kunne man opleve hvordan man kan skaffe sig viden, hvis man finder et eksotisk dyr. På ti store plancher kunne man bl.a. læse om artsrigdom i kolde og varme egne og om GBIFs og DanBIFs formidling af viden om biodiversitet. På en computer vistes DanBIFs interaktive computershow, hvor man kunne klikke sig frem til viden om arter og se hvordan denne viden kan samles og kombineres. I udstillingen kunne man også kigge på udstoppede dyr og insekter i terrarier.

Udstillingen er skabt i et samarbejde mellem DanBIF-sekretariatets formidler Lotte Endsleff og Aalborg Zoo, med bistand af bl.a. eksperter fra Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Udstillingen vistes i Aalborg Zoo i 2005-2006.

Plancher (klik på den enkelte for at se den):
© DanBIF

Plakat for udstillingen

Pressemeddelelse