Konferencer, workshops, møder

DanBIF har afholdt en række internationale konferencer om biodiversitetsemner og har været medarrangør af en international konference om invasive arter. Endvidere har DanBIF afholdt en workshop om georeferering og en workshop om allearter-projektet, samt en række netværksmøder og et møde for amternes biologer og naturforvaltere. 

Information om de enkelte konferencer og møder - klik på dem i listen herunder. 

DanBIF har desuden bidraget til andre konferencer i form af indlæg, postere mv. Se Konferenceplancher.

Aktiviteter med bredere formidlingsformål - se Udstillinger

Internationale konferencer og workshops

Danske workshops og netværksmøder