Allearter Workshop 2011

Allearter.dk er et projekt i regi af DanBIF, under Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Formålet med projektet er at udarbejde en samlet oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v. samt deres systematiske tilhørsforhold – og gøre den let og frit tilgængelig for alle via hjemmesiden allearter.dk.

Ansvarshavende for Allearter.dk-projektet er Lars Skipper.

Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste

D. 16. november 2011 afholdt projekt allearter.dk en workshop i Universitetsparken, København, om retningslinjer for en fælles national taxonliste. Workshoppen var arrangeret af DanBIF-sekretariatet v. Isabel Calabuig og Lotte Endsleff samt Lars Skipper.

Ved workshoppen deltog 46 taxonomiske eksperter og andre relevante og kompetente personer fra hele landet. Læs mere under allearter-arkivet her.