Links og litteratur

OBS! Denne del af DanBIF-portalen opdateres ikke for nuværende.

Litteratur

Udvalgte biodiversitetsressourcer i form af litteratur er lagt her på portalen i form af pdf-filer, se oversigt.

Links til biodiversitetsressourcer

Dette er en liste over særligt udvalgte links og er altså på ingen måde en komplet oversigt over biodiversitetsressourcer på nettet.

Naturhistoriske foreninger og organisationer m.m. kan du finde på Naturhistorisk Guide.

Navn med linkBeskrivelse
AnaEE - Analysis and Experimentation on Ecosystems Research infrastructure for experimental manipulation of managed and unmanaged terrestrial and aquatic ecosystems.
BiodiversityKnowledge An initiative by researchers and practitioners to help all societal actors in the field of biodiversity and ecosystem services to make better informed decisions.
BiodiversityMapping Within this site you will find maps of biodiversity across the world.
BioWide I samarbejde med de to store danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet indleder Aarhus Universitet i 2014 et stort biodiversitetsprojekt: Biowide (Biodiversity in Width and Depth). Formålet er at skabe ny viden om - og engagement i - Danmarks biodiversitet.
Birkemus-projektet Se Projekt Birkemus
BISE - Biodiversity Information System for Europe BISE is a single entry point for data and information on biodiversity in the EU. It also serves as the EU Biodiversity Clearing House Mechanism to CBD.
Biodiversity Information Networks Database Information about natural history/biodiversity data organisations; list on TDWG portal.
Danmarks Naturdata Den fællesoffentlige naturdatabase samler alle myndigheders naturregistreringer på lokaliteter, f.eks. floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter.
Danmarks Svampeatlas Internetstedet hvor du kan deltage i kortlægningen af Danmarks svampe
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi.

Den danske rødliste Fortegnelse over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN)
Essential Biodiversity Variables (EBVs) Measurements required for study, reporting, and management of biodiversity change.
EU BON Building the European Biodiversity Observation Network.
EU BON Biodiversity Portal Will link to relevant databases and information systems, policy contacts and recommendations, and structured advice for assessing relevant distributed information/datasets for different user groups.
Euro+Med Plantbase Information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
European Journal of Taxonomy Peer-reviewed international journal in descriptive taxonomy, covering the eukaryotic world. Its content is fully electronic and Open Access.
GBIF - Global Biodiversity Information Facility International open data infrastructure, funded by governments. It allows anyone, anywhere to access data about all types of life on Earth, shared across national boundaries via the Internet.
GEO BON The Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network
Global Freshwater Biodiversity Atlas The gateway to freshwater biodiversity maps.
Global Population Dynamics Database The largest collection of animal and plant population data in the world; brings together nearly five thousand time series in one database.
GLOBIS-B EU project with the mission to foster the global cooperation of biodiversity research infrastructures and biodiversity scientists to advance the implementation and calculation of Essential Biodiversity Variables (EBVs).
INaturalist.org A place where you can record what you see in nature, meet other nature lovers, and learn about the natural world.
IPBES - Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services An independent intergovernmental body open to all member countries of the United Nations. The members are committed to building IPBES as the leading intergovernmental body for assessing the state of the planet's biodiversity, its ecosystems and the essential services they provide to society.
LifeWatch European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research
Map of Life Map of Life endeavors to provide ‘best-possible’ species range information and species lists for any geographic area.
MycoKey Morphing Mushroom Identifier   Online svampenøgle
Naturbasen Naturobservationer fra hele landet
Papis Specimen and image database system
PESI / EU-nomen Pan-European Species directories Infrastructure
Projekt Birkemus To-årigt projekt (2007-2009) med det formål at opbygge viden om birkemus, så Danmark kan leve op til sine forpligtelser om at sikre en levedygtig, dansk bestand.
ProtectedPlanet Online interface for the World Database on Protected Areas (WDPA), a joint project of International Union for Nature Conservation (IUCN) and United Nations Environment Programme (UNEP), and the most comprehensive global database on terrestrial and marine protected areas. Discover the protected areas of the world through exploring the maps and intuitive searching.
Systema Dipterorum Two-winged insects or Diptera comprise 12% of the planetary biota, and the Systema Dipterorum is an authoritative source for their names.
Taxonomic Name Resolution Service (TNRS) Tool for the computer-assisted standardization of plant scientific names. TNRS corrects spelling errors and alternative spellings to a standard list of names and converts out-of-date names to the currently accepted name. TNRS can process many names at once.