EU BON og Specify

SNM er den danske partner i EU-projektet EU BON (European Biodiversity Observation Network), og DanBIF-sekretariatet har udført arbejdet. Læs om baggrunden for EU BON her.

I løbet af 2015 re-allokeredes DanBIFs ressourcer, således at vi fra at have deltaget i fire arbejdspakker (WP1, WP3, WP6 og WP8) samlede hele vores timetal i primært WP1, samt WP8.

Danmark er på nordisk plan involveret i DINA-Specify-projektet, om et fælles system for naturhistoriske samlinger. Dette arbejde indgår i EU BON arbejdspakke WP1, hvor DanBIF derfor har kunnet fokusere WP1-arbejdet på den fællesnationale samlingsdatabase i programmet Specify. Det er en platform for museumsdata, som bl.a. bruges til registrering af samlinger, administration af udlån og tilgang af nye museumseksemplarer o.m.a. Specify implementeres af SNMs Datakontor, hvor vi bl.a. har været med til at afholde workshops og udarbejder en online Specify-tutorial. Specify udrulles både på SNM og på andre naturhistoriske museer i DK.

I WP8 arbejdedes med formidlingen omkring EU BON og Specify.