Organisation

DanBIF har en Node Manager, en bestyrelse, en IT-infrastruktur og et netværk af medlemmer fra danske forskningsinstitutioner m.m.

DanBIF blev etableret 1. juli 2001 gennem en samfinansieringskontrakt mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF, nu Det Frie Forskningsråd - Natur og Univers, FNU).
 
Fra årsskiftet 2011/12 finansieres DanBIF af Københavns Universitet - Science (S-KU), Aarhus Universitet - Science and Technology (ST-AU) og Syddansk Universitet - Det Naturvidenskabelige Fakultet (NF-SDU).
 
Styrelsen for Forskning og Innovation betaler Danmarks GBIF-kontingent.
 
Fra 1. januar 2013 videreførtes DanBIF som en distribueret national infrastruktur. IT-infrastrukturen drives af Aarhus Universitets IT-afdeling, og visse dele af arbejdet med datamobilisering udføres af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. DanBIFs websites huses af Københavns Universitet. DanBIFs aktiviteter organiseres og udføres, i samråd med bestyrelsen, af Node manageren, ansat ved den digitale enhed på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Node manageren står også for det daglige arbejde med at mobilisere, publicere og vedligeholde data fra mange forskellige kilder.
 
DanBIFs virke defineres ud fra:
  1. Arbejdsområderne for GBIF-knudepunkter som fastlagt i GBIF-fælleskabet, se What is required to become a member of GBIF.
  2. Arbejdsplan som godkendt i bestyrelsen, med fokus på at være samlingspunkt for de biodiversitetsdata fra Danmark som deles på nettet og på at organisere den autoriserede liste over arter der forekommer i Danmark (allearter.dk).

Se også Formål og virke.

Bestyrelsen

DanBIFs bestyrelse er udpeget af dekanerne for Science/Københavns Universitet,  Science and Technology/Aarhus Universitet og Det Naturvidenskabelige Fakultet/Syddansk Universitet.
  • Formand: Professor Katherine Richardson (Københavns Universitet) - tillige dansk repræsentant i GBIF-bestyrelsen
  • Repræsentant for biofagene på Københavns Universitet: Samlingschef Nikolaj Scharff
  • Repræsentant for biofagene på Aarhus Universitet: Viceinstitutleder Flemming Skov 
  • Repræsentant for biofagene på Aarhus Universitet: Lektor Wolf Eiserhardt  
  • Repræsentant for biofagene på Syddansk Universitet: Lektor Dalia Amor Conde

Node Manager

DanBIF har én ansat, som er Node Manager & datakurator: cand.scient., ph.d. Isabel Calabuig (se mere under Kontakt).

Kontaktnetværk

DanBIF har et stort, landsdækkende kontaktnetværk af biodiversitetsforskere, dataejere og andre personer, som er interesseret i DanBIFs arbejde.