GBIF - globalt netværk for biodiversitetsdata

GBIF - Global Biodiversity Information Facility er en multinational infrastruktur der har som mål at gøre al verdens information om biodiversitet frit tilgængelig for søgning og analyse via internettet.

Dette opnås ved den samlede indsats af GBIF-medlemmerne, som omfatter lande og organisationer. Disse medlemmer skal hver især etablere og drive et medlems-knudepunkt (node) med det formål at gøre deres biodiversitetsdata tilgængelige for søgning via GBIF-portalen.

GBIF har en portal, der både omfatter organisation og data, samt et GBIF Community Site.

Digital udgave af verdens samlinger
På GBIFs portal samles data fra hele ver­den om fund af planter, dyr og andre orga­nis­mer.

GBIF-data bruges i forskning
inden for biodiversitet, økologi, miljø, klima, natur­be­varing, afgrøder og sundhed m.v.

  For brug af GBIF data gælder GBIF Data Use Agreement.

  Søgning i data

  Man kan søge i GBIF-data på forskellig vis med mange filtreringsmuligheder, se data på detaljerede kort, og downloade data uden en øvre grænse for datamængden. Nye og opdaterede datasæt er straks online.

  Hvis du har brug for hjælp til at søge i og bruge GBIF-data, kontakt DanBIF.

  De deltagende lande

  For hvert af de bidragende lande kan man på GBIF-portalens ’country pages’ hurtigt overskue dels data om arter fundet i det enkelte land, og dels data om arter rundt omkring i verden som det pågældende lands forskere har bidraget med til GBIF. Man kan se hvilke museer, forskningsinstitutioner, organisationer og andre initiativer der har leveret data, se lister over datasættene og detaljer om disse. Man kan orientere sig i videnskabelige artikler med brug af GBIF-data skrevet af forskere fra det enkelte land, samt megen anden information.

  Mere om GBIF

  På portalen kan man få mere at vide om GBIF, se nyheder om biodiversitetsforskning m.m., og læse om hvorledes GBIF-data er blevet anvendt i forskning.

  Læs mere om at bruge og dele GBIF-data.

  GBIF news

  GBIF formidler nyheder og opdateringer på flere måder:

  • Enkeltstående nyheder på GBIF-portalen, se GBIF Newsroom
  • Et samlet nyhedsbrev - se Resources - NEWSLETTERS 
   • The GBIF Secretariat publishes GBits, the GBIF electronic newsletter, on a bimonthly basis as well as the GBits Science Supplement. The GBits Science Supplement keeps you abreast of the increasing number of scientific studies making use of data accessed through GBIF.
  • En månedlig opdatering om GBIF - se Resources - FACTS AND FIGURES
   • GBIF publishes a set of slides with key information on a monthly basis. The slides give an overview of latest news and announcements, GBIF participation, data publications and use, Work Programme progress, funding and affiliations.