Biodiversitetsdata om naturen i Danmark og Grønland

Udvalgte eksempler på forskellige typer af biodiversitetsdata

Her er kun omtalt nogle af vores datasæt. Enkelte har en særlig temaside her på portalen.
Hvis du vil se samtlige datasæt som er delt i GBIF via DanBIF, kan du  gå ind på vores Country page i GBIF.

Litteraturdata

Fuglene ved de danske Fyr, 1883-1939

Økologiske feltdata, systematisk indsamlede

Vascular plants in Danish coastal meadows

Atlasundersøgelser

Atlas Flora Danica. Læs om bogværket på Gyldendals hjemmeside samt notitsen på Allearter.dk.
Dansk Pattedyratlas 
Atlas of Danish Fishes
Atlas Survey of the Butterflies of Denmark
Danmarks Svampeatlas (indgår i datasættet Danish Mycological Society, fungal records database)

Citizen Science i øvrigt

Bioblitz 2014 Kalvebod Fælled, Denmark
Bioblitz 2013 Copenhagen Denmark
Biodiversity Now / Nature Check (Biodiversitet Nu / NaturTjek)
ConDidacts naturjagter

Grønlandske data

Macroarthropods, Isua 2013, Greenland
Macroarthropods, Godthåbsfjorden (Nuup Kangerlua) 2013, Greenland

Tjeklister

Checklist of the Bees in Denmark