DanBIF – Københavns Universitet

GBIF-data Danmark

DanBIF er et netværk for viden om biodiversitet

DanBIF varetager Danmarks medlemskab af Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF er det globale netværk for biodiversitetsdata. På GBIFs portal samles data fra hele verden om fund af planter, dyr og andre organismer. GBIF-data bruges i forskning og naturforvaltning.

DanBIF gør danske, færøske og grønlandske biodiversitetsdata tilgængelige på GBIFs portal. DanBIF samler og vedligeholder en fortegnelse over samtlige arter i Danmark.

DanBIF består af et sekretariat, en bestyrelse og et stort kontaktnetværk. Sekretariatet huses på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Allearter.dk

Brug GBIF-data

Danmark i GBIF

Del data i GBIF