GBIF-data Danmark

DanBIF mobiliserer biodiversitetsdata

DanBIF varetager Danmarks medlemskab af Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF er det globale netværk for biodiversitetsdata. På GBIFs portal samles data fra hele verden om fund af planter, dyr og andre organismer. GBIF-data bruges i forskning og naturforvaltning.

DanBIF gør danske, færøske og grønlandske biodiversitetsdata tilgængelige på GBIFs portal. DanBIF samler og vedligeholder en fortegnelse over samtlige arter i Danmark.

DanBIF huses på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

OBS! DanBIF-portalen er under ombygning - åbner snart i en helt ny version.

Allearter.dk

Arter i Danmark oversigt

Brug GBIF-data

Søg i forskningsdata

Danmark i GBIF

Se datasæt

Del data i GBIF

Digitalisering og formidling