Om Arter.dk

Landskab med sø. Foto: Lars Skipper

Arter.dk er en portal der samler viden om Danmarks natur.

Arter er et fællesskab, hvor alle kan hjælpe med at finde, registrere og bestemme arter. Du kan samtidig få inspiration til naturoplevelser og viden om Danmarks artsrigdom.

Arter er et samarbejde imellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, DanBIF og Naturhistorisk Museum Aarhus.

Arter er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni Fonden og den danske stat.

 

Her kan du læse om, hvordan organisationen bag Arter er bygget op: Organisationen bag Arter.

 

 

  • Søg viden i Artsbogen. Arter indeholder viden om alle danske planter, svampe og dyr.
  • Se brugernes fund. Arters brugere registrerer nye fund hver dag. Se fx hvilke arter der lever i dit område.
  • Bliv bruger af Arter. Du kan fx få hjælp til artsbestemmelse af dine fund eller hjælpe andre.
  • Arter har udviklet en mobiltelefon-app, som kan bruges til at se, hvad der er gjort af fund i nærheden, og til at indberette egne fund.

 

 

 

 

Allearter var den tidligere offentlige taxonliste over danske dyr, planter, svampe m.v. (tidligere tilgængelig på Allearter.dk og Allearter-databasen.dk), udarbejdet i regi af DanBIF. I 2020 overgik listen til Taxonbasen, som udgør den taxonomiske rygrad i den offentlige artsportal Arter.dk.

For uddybende oplysninger om arbejdet med Allearter henvises til Statusrapport 2016

Det har siden starten i 2009 været målet og håbet, at Allearter skulle blive en fælles national taxonliste og indgå i en større offentlig artsportal, så det er glædeligt, at Allearter nu er en del af portalen Arter. 

Der er stadig lang vej igen, før vi har en tilnærmelsesvis fuldstændig taxonliste over de i Danmark forekommende arter. Blandt de "sorte huller" finder vi grupper som mider, lus, snyltehvepse, diverse krebsdyr og ikke mindst alger og svampe. 

På Arter vil der blive åbnet op for, at et hold af taxoneksperter selv kan tilføje og ændre i artslisterne. Det er dog vigtigt at påpege, at det mere er reglen end undtagelsen, at udbuddet af taxoneksperter for de enkelte artsgrupper er meget lille eller manglende.  

Taxonbasen vil i stadigt stigende grad læne sig op ad taxonomien på GBIF (Global Biodiversity Information Facility), der er den førende internationale portal for håndtering og koordinering af navngivning og systematik. Det vil forhåbentlig på lang sigt resultere i en mere konsistent brug af navne og klassifikation. GBIF's fortolkning vil fremgå af præsentationssiden for de enkelte taxa på Arter. 

Til sidst en MEGET stor tak til alle de mange personer, der har hjulpet med artslisterne på den ene eller den anden måde igennem årene. Disse bidrag har haft en uvurderlig betydning for Allearter.

Hjælpen strækker sig fra oplysninger om navneændringer og enkeltfund af nye arter til udarbejdelse og opdatering af artslister for hele artsgrupper.

Se også siden om Allearter.dk på Arter.dk.

Mvh. Lars Skipper