Om GBIF

Landskab med blomster. Foto: Lars Skipper

GBIF - globalt netværk for biodiversitetsdata

DanBIF er det danske knudepunkt for den internationale organisation GBIF – Global Biodiversity Information Facility.

GBIF samler data fra hele verden omkring observationer og indsamlinger af arter, deres placering og tidspunkt for fundet. Nationale knudepunkter som DanBIF indsamler og bidrager med disse data til GBIF. 

DanBIF er en af de største data bidragsydere til GBIF  - se aktuelt antal dataposter og datasæt her. Dette er opnået ved, at DanBIF har hjulpet forskere, organisationer, virksomheder, foreninger og private personer med at dele deres biodiversitetsdata på GBIF.

GBIF og DanBIF blev oprettet i 2001 med det formål at sikre, at forsknings- og forvaltningsrelevant information om biodiversitet er frit tilgængelig i både national og international sammenhæng. Dette opnås ved en fælles indsats fra de lande og organisationer, der er medlem af GBIF. Danmark er gennem DanBIF officielt medlem af GBIF, og har indflydelse på udviklingen af GBIF.

GBIFs koordinerende sekretariat er placeret ved Statens Naturhistoriske Museum (SNM). SNMs fysiske naboskab med GBIF giver unik mulighed for at styrke internationalt samarbejde om deling og brug af biodiversitetsdata.

Danmark i GBIF

Du kan få et hurtigt overblik over data fra og om Danmark på Danmarks side i GBIF.

 

 

Biodiversitetsdata omfatter: hvilken art blev observeret eller indsamlet hvor og hvornår og af hvem. Der kan yderligere være mange andre oplysninger i et datasæt.

Hvor kommer data fra?
Biodiversitetsdata kommer fra naturhistoriske museer og andre forskningsinstitutioner, naturovervågning, naturhistoriske foreninger og borgeres observationer.

 

GBIF-data bruges i forskning

inden for biodiversitet, økologi, miljø, klima, natur­be­varing, afgrøder og sundhed m.v. samt i forvaltning.

  Søg i og hent data

   GBIF-portalen kan man søge i data på forskellig vis med mange filtreringsmuligheder, se data på detaljerede kort, og downloade data uden en øvre grænse for datamængden.

  Under knappen 'Get data' øverst til venstre på GBIF-portalen findes flere indgange til søgning, hver med yderligere muligheder for filtrering:

  Hvis du har brug for hjælp til at søge i og bruge GBIF-data, kontakt DanBIF.

  Brug og citation af data fra GBIF

  Inden du bruger GBIF-data eller ønsker at dele data i GBIF bør du sætte dig ind i GBIF Terms of Use samt GBIF Citation Guidelines.

  Brug af data i forskellige sammenhænge

  På GBIF-portalen findes en indgang til eksempler på brug af data, se GBIF Data Use. Her er rig mulighed for at filtrere efter en mængde forskellige emner for brug af data.

  Database over videnskabelige artikler m.v.

  En søgbar database over videnskabelige artikler, i hvilke GBIF er blevet anvendt, nævnt eller drøftet i forskning, samt anden GBIF-relevant litteratur kan ses på GBIF Literature Resources.