Bind 1

Hele bind samlet. PDF

Bergsøe, V. & F. Meinert, 1888. St. Hans-Oldenborren, Rhizotrogus solstitialis, og dens snyltende Hvepselarve (Tiphia femorata ?). - 1: 125-139. PDF

Borries, H. 1888a. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Hymenoptera. I. - 1: 199-211. PDF

Borries, H. 1888b. Bidrag til Danske Insekters Biologi. Diptera. I. - 1: 285-292. PDF

Duurloo, H. P. 1887. Fra et Ophold paa Asserbo Overdrev. 19.-24. Juli 1886. - 1: 29-32. PDF

Jacobsen, O. 1888. Lidt om St. Hans-Ormens Levemaade. - 1: 212-214. PDF

Koch, V. 1887. Attelabus curculionoides. - 1: 22-25. PDF

Meinert, F. 1887a. Catalogus Orthopterorum Danicorum. De danske Insekter af Græshoppernes Orden. - 1: 1-21. PDF

Meinert, F. 1887b. Catalogus Coleopterorum (Eleutheratorum) Danicorum.  Additamentum tertium. Fortegnelse over de i Danmark levende Coleoptera (Eleutherata). Tredie Tillæg. - 1: 33-80. PDF

Meinert, F. 1887c. Vandløberne, Hydrometridæ, deres Færden og Leven. - 1: 81-100. PDF

Meinert, F. 1888a. Carabus clathratus og Tachina pacta. - 1: 114-118. PDF

Meinert, F. 1888b. En Spyflue, Lucilia nobilis, snyltende hos Mennesket. - 1: 119-122. PDF

Meinert, F. 1888c. Slægten Metrocoris Mayr og dens "forma præmatura" Halobatodes B. White. - 1: 140-143. PDF

Meinert, F. 1888d. Scydmænus-Larven. - 1: 144-150, Pl.I. PDF

Meinert, F. 1888e. Om vore faunistiske Fortegnelser. - 1: 151-164. PDF

Meinert, F. 1888f. Catalogus Coleopterorum Danicorum. Fam. Mycetophagidæ, Dermestidæ, Byrrhidæ, Georyssidæ, Parnidæ, Heteroceridæ et Cisidæ. Fortegnelse over de i Danmark levende Mycetophager, Dermester, Byrrher, Georysser, Heterocerer og Ciser. - 1: 165-197. PDF

Meinert, F. 1888g. Tillæg og Rettelser til de i foregaaende Hefter givne Fortegnelser over danske Insekter. - 1: 198. PDF

Meinert, F. 1888h. Catalogus Coleopterorum Danicorum. Fam. Staphylinidæ. Pars I. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Første Deel. - 1: 215-284. PDF

Reuter, O. M. 1888a. Nya Tillägg till Professor Schiödtes "Fortegnelse over de i Danmark levende Tæger". - 1: 101-113. PDF

Reuter, O. M. 1888b. Några ord om Hydrometridernes öfvervintring. - 1: 123-124. PDF

Schlick, W. 1887a. Yngleforhold hos Spercheus emarginatus. - 1: 26-27. PDF

Schlick, W. 1887b. Et Sigteapparat. - 1: 28. PDF