Digitale ressourcer

Landskab. Foto: Lars Skipper

DanBIF har været involveret i en række digitaliseringsprojekter, hvoraf de fleste er endt som datasæt i GBIF, og hvor selve kilden ikke behøver yderligere præsentation. I tilfælde hvor kilden i sig selv har relevant indhold, er den tilgængelig her.

Der findes tillige gode kilder til viden om arters forekomst, som ikke (endnu) er databaseret. DanBIF agerer tidvis som digital indgang til sådanne ressourcer, som også vises på denne side. 

 

Tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" udgives af Entomologisk Forening og bringer først og fremmest originale afhandlinger og andre meddelelser om dansk entomologi. Desuden publiceres der i tidsskriftet entomologisk orienterende stof i form af refererende artikler, samleartikler og anmeldelser af entomologisk litteratur. Tidsskriftet er hovedsagelig dansksproget, men bringer fyldige resumeer på engelsk af alt, som kan være af interesse for international entomologi.

I år 2019 er Entomologiske Meddelelser blevet digitaliseret i et projekt støttet af 15. Juni Fonden. I forbindelse med dette projekt er der blevet rettet småfejl i det oprindelige indeks for de videnskabelige artikler og mindre meddelelser, samt tilføjet et indeks for videnskabelige artikler og mindre meddelelser bind 68-86 (2000-2018).

Se alle digitaliserede bind samt indeks her.

 

Birds at the Danish Lighthouses, 1883 – 1939

The digitisation of the multiple volumes of "Fuglene ved de danske Fyr, 1895-1939" (UK: Birds at the Danish Lighthouses, 1895-1939) was initiated through a suggestion from the Thy National Park, Denmark. They wanted to use specific occurrence data from two lighthouses (Lodbjerg Fyr and Hanstholm Fyr) for an exhibition project. It would be a benefit to the Natural History Museum of Denmark to have DanBIF digitise these volumes, namely, to preserve them for the future and provide online access for everyone. The digitisation project eventually expanded after the discovery of more journal publications and thus resulted in the compilation of "Fuglene ved de danske Fyr, 1883 -1939" (UK: Birds at the Danish Lighthouses, 1883 – 1939). Read more about the digitisation project.

See all digitised book volumes here.

Data published in GBIF

See the dataset with 1212 occurrences on GBIF portal: Birds fallen at Danish Lighthouses 1883 through 1939.
This dataset presents occurrence records and notes of birds extracted from “Fuglene ved de danske Fyr 1883-1939” (i.e. “Birds at the Danish Lighthouses 1883-1939”).

 

 

 

Dansk PattedyratlasBogværk med beskrivelse af de 88 arter af danske pattedyr, med fotos af arterne og deres levesteder samt udbredelseskort for de fleste af arterne. Udgivet på Gyldendal i 2007; redigeret af Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen. Over 20 forfattere har bidraget til værket.

Dansk Pattedyratlas på lex.dk

Pattedyratlasset ligger online på lex.dk. Her kan du bl.a. læse artiklerne om de enkelte arter og se fotos og udbredelseskort.

Data

Data om arternes forekomst baserer sig på en landsdækkende atlaskortlægning, dvs. en registrering af om en art er fundet eller ej i kvadrater på 10 × 10 km. Knap 400 frivillige har foretaget undersøgelser i kvadrater og indrapporteret observationer til projektet. Dertil kommer et tocifret tusindtal af indberetninger fra borgere om forekomst af både land- og havpattedyr. Tillige har de naturhistoriske museer og andre forskningsinstitutioner udført omfattende undersøgelser, hvis resultater indgår i atlasset.

Læs mere om kortlægning, metodik og dataindsamling her.

Projektet har opbygget en database med en række oplysninger, bl.a. art, observationsdato, lokalitet, observatør, registreringsmetode, biotoptype og en række andre parametre. Data fra denne database er senere stillet til rådighed for deling i GBIF.

Se datasættet Atlas of Danish Mammals på GBIF her.

Datasættets DOI (permanente identifikation) i GBIF er: http://doi.org/10.15468/r2kvnz.

Databehandling og kvalitetssikring

I forbindelse med DanBIFs behandling af Pattedyratlas-databasen og klargøring til publicering i GBIF er følgende udrettet:

 1. Tilretning og konvertering af selve dataformatet til nutidigt IT-dataformat der kan læses i GBIF-systemet.
 2. Supplering af databasen med manglende biologiske oplysninger, f.eks. om højere taxonomiske relationer for hver art (familier etc.), for at opfylde det nødvendige format.
 3. Omhyggelig kvalitetssikring af datasættet for at sikre overensstemmelse med det allerede publicerede bogværk. Kvalitetssikringen omfatter:
  • At sikre overensstemmelse med de anvendte videnskabelige navne og navnelisten i det daværende Allearter.dk, nu Arter.dk.
  • Genberegning af den geografiske position for udvalgte observationer.
  • Kvalitetssikring af position ift. oplyste 10x10 km kvadrat.
  • Produktion af kvadratnetskort for hver art, og sammenligning med det publicerede bogværk.

Vi takker

Aage V. Jensen Naturfond har ydet økonomisk støtte til DanBIFs arbejde med at GBIF-formatere, kvalitetssikre og publicere data fra Dansk Pattedyratlas online på GBIF-portalen.