Bind 16

Hele bind samlet. PDF

Blood, B. N. & J. P. Kryger, 1928. New Genera and Species of Trichogrammidae with Remarks upon the Genus Asynacta (Hym. Trichogr.). - 16: 203-222. PDF

Brændegaard, J. 1925a. Lycosa plumata n. sp. En ny Art af Lycosa monticola-Gruppen. - 16: 9-12. PDF

Brændegaard, J. 1925b. A case of Lateral Hermaphroditism in a Spider, Lycosa pullata Cl. - 16: 13. PDF

Brændegaard, J. 1925c. (Mindre  Meddelelse: Nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Edderkopper). - 16: 30-34. PDF

Gudmann, F. 1928. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Microlepidoptera). - 16: 229-232. PDF

Hansen, V. 1929. Tillæg til Danmarks Fauna, 22. Bind, Biller IV, Snudebiller. - 16: 258-276. PDF

Hemmingsen, A. M. & E. T. Nielsen 1925. Ueber die Lebensinstinkte der dänischen Bembex rostrata L. - 16: 14-27. PDF

Henriksen, K. L. 1925b. (Mindre Meddelelse: Hærormen i Danmark II). - 16: 34-35. PDF

Henriksen, K. L. 1928a. Et Angreb af Lochmaea suturalis Th. paa Lyng (Calluna). - 16: 114-115. PDF

Henriksen, K. L. 1928b. (Mindre Meddelelse: Om Nedarvning af erhvervede Egenskaber). - 16: 227-229. PDF

Henriksen, K. L. 1929 (ikke i indeks). Den IV. Internationale Entomolog-Kongres. – 16: 382-385. PDF

Hoffmeyer, E. B. 1925. Bemærkninger om danske Galhvepse. - 16: 1-8. PDF

Hoffmeyer, E. B. 1929. Aus Samen gezüchtete Callimomiden (Callomomidenstudien I). - 16: 323-334. PDF

Hoffmeyer, E. B. 1930a. Eine  neue  dänische  Cynipide  aus  Arnica,  nebst  Bemerkungen  über  das Phanacis-Männchen. - 16: 417-418. PDF

Jensen-Haarup, A. C. 1926. Hemipterological Notes and Descriptions IV. - 16: 41-56. PDF

Jensen-Haarup, A. C. 1928. Hemipterological Notes and Descriptions V. - 16: 185-202. PDF

Kleine, R. 1928. Zwei  neue  Nemocephalus-Arten  aus  dem  Universitetets  Zoologiske  Museum, Kopenhagen (Col. Brenthidae). - 16: 223-226. PDF

Kryger, J. P. 1926-28. (Mindre Meddelelse: III. Internationale Entomolog Kongres). - 16: 109-114 (pp. 109-112: 1926; pp. 113-114: 1928). PDF

Lundblad, O. 1929. Neue und bekannte Corixiden. - 16: 277-309, Pl. I-IV. PDF

Maltbæk, J. 1928. Thysanoptera Danica. Danske Frynsevinger. - 16: 159-184. PDF

Maltbæk, J. 1929a. Bemerkungen   über  die  dänischen   Arten   des  Genus  Hoplothrips   Serville (Thysanoptera). - 16: 310-317. PDF

Maltbæk, J. 1929b. Tillæg til Thysanoptera Danica, Danske Frynsevinger. - 16: 369-381. PDF

Nielsen, E. 1928. A Supplementary Note upon the Life Histories of the Polysphinctas (Hym. Ichneum). - 16: 152-155. PDF

Nielsen, E. 1929. A Second Supplementary Note upon the Life Histories of the Polysphinctas (Hym. Ichneum.). - 16: 366-368. PDF

Olsen, E. 1930. De danske Fjermøl (Pterophoridae og Orneodidae). - 16: 419-424. PDF

Schenkel, E. 1929. Spinnen vom Riesengebirge gesammelt von E. Nielsen. - 16: 335-338. PDF

Schubart, O. 1926. Die Diplopodenfauna Dänemarks (Über Diplopoden No. 3). - 16: 57-105. PDF

Sjöstedt, Y. 1928. (Mindre  Meddelelse:  Den  fjärde  internationella  entomologkongressen  i  Förenta Staterna 1928). - 16: 232. PDF

Tuxen, S. L. 1929-30a. Über die dänischen Machilidae. - 16: 398-413 (pp. 398-400: 1929; pp. 401-413: 1930). PDF

West, A. 1930a. Some Notes on The Coleopterous Fauna of Iceland. - 16: 414-416. PDF

West, A. 1930b. Tillæg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Coleoptera. - 16: 441-492. PDF

Wolff, N. L. 1928a. Det 2det Nordiske Entomologmøde i København 12.-15. August 1926. - 16: 116-149. PDF

Wolff, N. L. 1928b. A Case of true Albinism in a Lepidopterous Insect (Orrhodia vaccinii L.). - 16: 150-151. PDF

Wolff, N. L. 1929a. Synopsis of the Lepidoptera of Iceland. - 16: 339-365. PDF

Wolff, N. L. 1929b. On Individual Variation of a Structural Character in the Genus Oporinia Hb. (Lep. Geom.). - 16: 391-397. PDF

Worm-Hansen, J. G. 1930. The Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). - 16: 425-432. PDF