Bind 3

Hele bind samlet. PDF

Borries, H. 1891a. Om Slægten Ibalia Latr. - 3: 53-57. PDF

Borries, H. 1891b. Oversigt over de danske Guldhvepse. (Chrysididæ danicæ). - 3: 84-96. PDF

Borries, H. 1892. De danske Lophyrus-Arter og deres Udbredelse. - 3: 97-124, Pl. II. PDF

Budde-Lund, G. 1893a. Entomologisk Forening i Kjøbenhavn. En kort Beretning om dens Virksomhed i dens første 25 Aar. - 3 (1891-92): 277-280. PDF

Hansen, H. J. 1892. Rhizorhina Ampeliscæ n. gen., n. sp. En ny til Herpyllopiidæ, n. fam., hørende Copepod, snyltende paa Amp. lævigata Lilljb. - 3: 207-234, Pl. III. PDF

Lundbeck, W. 1891. Notitser om Grønlands entomologiske Fauna. - 3: 45-52. PDF

Løvendal, E. A. 1892-93. Fortegnelse over de i Danmark levende Cryptophagidae og Lathridiidae. - 3 (1892-93): 235-276. (pp. 235-240: 1892; pp. 241-276: 1893). PDF

Meinert, F. 1891a. Catalogus Coleopterorum Danicorum, Fam. Staphylinidæ. Pars III. Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller. Tredie Deel. - 3: 1-18. PDF

Meinert, F. 1891b. Pediculus humanus L. et trophi ejus. Lusen og dens Munddele. - 3: 58-83, Pl. I. PDF

Meinert, F. 1892a. Træk af Insektlivet i Venezuela. - 3: 125-166. PDF

Meinert, F. 1892b. Fortegnelse over Zoologisk Museums Billelarver. Larvæ Coleopterorum Musæi Hauniensis (Begyndelsen). - 3: 167-205. PDF

Meinert, F. 1892c. Biøinene hos Tomognathus sublævis. 3: 205-206. PDF

Wesenberg Lund, -. 1891. Bembex rostrata, dens Liv og Instinkter. - 3: 19-44. PDF