Bind 4

Hele bind samlet. PDF

Andersen, L. 1894. Vore Gymnetron-Arter paa Linaria vulgaris. - 4: 252-253. PDF

Boas, J. E. V. 1893. Om en Fluelarve, der snylter i Oldenborrelarver. - 4: 130-136, Pl. I. PDF

Budde-Lund, G. 1893b. Landisopoder fra Venezuela, indsamlede af Dr. Fr. Meinert. - 4: 111-129. PDF

Hansen, H. J. 1893-94. Organs and Characters in different Orders of Arachnids. - 4: 137-251, Pl. II-V. (pp. 137-144 + pl. II-III: 1893; pp. 145-251 + pl. IV-V: 1894). PDF

Hedemann, W. v. 1894. Bidrag til Fortegnelsen over de i Danmark levende Microlepidoptera. - 4: 254-289. PDF

Meinert, F. 1893. Fortegnelse over Zoologisk Museums Billelarver. Larvæ Coleopterorum Musæi Hauniensis (Slutning). - 4: 1-110. PDF

Schlick, W. 1894. Biologiske Bidrag. Coleoptera. - 4: 290-311. PDF