Bind 6

Hele bind samlet: PDF

Andersen, L. 1901. Lidt om vore Crioceris- og Cionus-Arter. - (2. Række) 1 [= 6]: 110-112. PDF

Budde-Lund, G. 1897. Vor Jordklodes ældste Civilisation. - (2. Række) 1 [= 6]: 33-37. PDF

Budde-Lund, G. 1899. A Revision of "Crustacea Isopoda Terrestria". - (2. Række) 1 [= 6]: 67-97, Pl. I-V. PDF

Engelhart, C. 1901-02. Tillæg til Fortegnelserne over de i Danmark levende Coleoptera. - (2. Række) 1 [= 6]: 113-228. (pp. 113-168: 1901; pp. 169-228: 1902). PDF

Gudmann, F. 1897. Bidrag til Fortegnelsen over de i Danmark levende Lepidoptera. - (2. Række) 1 [= 6]: 1-32. PDF

Jensen-Haarup, A. C. 1899. Om Esbjergegnens Billefauna. - (2. Række) 1 [= 6]: 98-103. PDF

Kløcker, A. 1899. Chionea aranoides, Dalm., en for vor Fauna ny Flue. - (2. Række) 1 [= 6]: 104. PDF

Kløcker, A. 1901. Lepidoptera fangne paa elektrisk Fyr. - (2. Række) 1 [= 6]: 105-109. PDF

Kryger, J. P. 1904a. Acherontia Atropos L. - (2. Række) 1 [= 6]: 235-239. PDF

Nielsen, A. J. 1897 (står som Nielsen, A. I. i indeks). Det tidlige Foraars Macrolepidoptera. - (2. Række) 1 [= 6]: 38-43. PDF

Nielsen, J. C. 1902. Biologiske og faunistiske Meddelelser om danske Cynipider. - (2. Række) 1 [= 6]: 229-234. PDF

Schlick, W. 1897-99. Biologiske Bidrag. Coleoptera. 3. - (2. Række) 1 [= 6]: 44-66. (pp. 44-48: 1897; pp. 49-66: 1899). PDF

Sørensen, W. 1904. Danmarks, Færøernes og Islands Edderkopper med Undtagelse af Theridierne. (Araneæ Danicæ, Faroicæ, Islandicæ, Theridiodis exceptis). - (2. Række) 1 [= 6]: 240-426. PDF