Bind 88

For at se hele Bind 88, klik her for PDF

For videnskabelige artikler, se nedenfor:

Henning Bang Madsen, Hans Thomsen Schmidt & Claus Rasmussen, 2020. Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). - 88: 1-22. klik her for PDF

Henning Bang Madsen, Kent Runge Poulsen, Claus Rasmussen & Hans Thomsen Schmidt, 2020. En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811og andre bemærkelsesværdige bier fundet på Ærø (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). - 88: 23-30. klik her for PDF

Otto Buhl, Per Falck, Ole Karsholt, Knud Larsen & Flemming Vilhelmsen, 2020. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2019 (Lepidoptera). - 88: 31-42. klik her for PDF

Hans Henrik Bruun, 2020. Danske navne til galmyg. - 88: 43-50. klik her for PDF

Julie Koch Sheard, Lisbeth Børgesen, Jes Søe Pedersen & Henning Bang Madsen, 2020. Revideret tjekliste over den danske myrefauna og forslag til danske navne. - 88: 51-58. klik her for PDF

Julie Koch Sheard, Lisbeth Børgesen, Jes Søe Pedersen & Henning Bang Madsen, 2020. Revideret tjekliste over den danske myrefauna og forslag til danske navne. Bilag 1: Samlet artsliste med motivation for navne samt synonymer og referencer. klik her for excel-fil

Jakob Maretti Bengtsen Kiilerich & Lars Vilhelmsen, 2020. Stem-boring sawflies and Woodwasps in Denmark (Hymenoptera: Cephidae, Siricidae, Xiphydriidae). - 88: 59-103. klik her for PDF