Bind 8

Hele bind samlet. PDF

Bergroth, E. 1907. Om Hr. H. Muchardt's hemipterologiska anmärkningar i Entom. Meddelelser Bd. 3, p. 127-133. - (2. Række) 3 [= 8]: 175-180. PDF

Buysson, R. du. 1906. Voyage de M. A. C. Jensen-Haarup dans la région de Mendoza. Hyménoptères. - (2. Række) 3 [= 8]: 17-20. PDF

Buysson, R. du. 1909a. Hyménoptères Chrysidides de la région de Mendoza. - (2. Række) 3 [= 8]: 195-200. PDF

Buysson, R. du. 1909b. Sur les Chrysidides de la région de Mendoza, appartenant à M. Esben Petersen. - (2. Række) 3 [= 8]: 201-202. PDF

Bøving, A. 1910 (står som Bøving, A. G. i indeks). Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. I. Larver til Calathus, Olisthopus, Oodes og Blethisa. - (2. Række) 3 [= 8]: 319-376, Pl. VI. PDF

Hansen, V. 1907. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 190. PDF

Hansen, V. 1910. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 315-317. PDF

Holstebroe, H. O. 1910. De danske Arter af Slægten Choleva Latreille. - (2. Række) 3 [= 8]: 377-403. PDF

Jensen-Haarup, A. C. 1906. A new species of the genus Berosus. - (2. Række) 3 [= 8]: 50-51. PDF

Johansen, J. P. 1906. Meddelelse af Fund af adskillige for Faunaen nye og af nogle kjendte, sjældne Biller. III. - (2. Række) 3 [= 8]: 65-84. PDF

Johansen, J. P. 1907. En ny Quedius-Art. - (2. Række) 3 [= 8]: 170-174. PDF

Johansen, J. P. 1910. Om Forekomst, Indsamling og Præparation af Staphyliner. - (2. Række) 3 [= 8]: 286-304. PDF

Jørgensen, P. 1906a. De danske galledannende Cynipider. - (2. Række) 3 [= 8]: 85-112, Pl. II. PDF

Jørgensen, P. 1906b. De danske Arter af Bladhvepseslægten Pontania Costa. (Chalastogastra). - (2. Række) 3 [= 8]: 113-126, Pl. III. PDF

Kieffer, J. J. 1906. Eine neue Weidengallmücke. Mit Bemerkungen über die Gallen und die Lebensweise von J. C. Nielsen, Kopenhagen. - (2. Række) 3 [= 8]: 1-4. PDF

Kieffer, J. J. 1910. Beitrag zur Kenntnis der Baeinae. - (2. Række) 3 [= 8]: 404-406. PDF

Klöcker, [A.] 1907a. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 191. PDF

Klöcker, [A.] 1907b. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 191-192. PDF

Klöcker, A. 1906a. Tillæg til Fortegnelsen over de i Danmark levende Macrolepidoptera. - (2. Række) 3 [= 8]: 52-56. PDF

Klöcker, A. 1906b. (Mindre Meddelelse: Parthenogenese hos Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 59-60. PDF

Klöcker, A. 1906c. (Mindre Meddelelse: Metoecus paradoxus L.). - (2. Række) 3 [= 8]: 60. PDF

Klöcker, A. 1909a. De fem ældste Fortegnelser over danske Sommerfugle. - (2. Række) 3 [= 8]: 203-226. PDF

Klöcker, A. 1909b. Praktiske Notitser. - (2. Række) 3 [= 8]: 244-247. PDF

Klöcker, A. 1910. (Mindre Meddelelse: Diptera, Hymenoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 315-317. PDF

Kryger, I. P. 1907. (Mindre Meddelelse: Lepidoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 191. PDF

Kryger, J. P. 1906. (Mindre Meddelelse: Fund af nye og sjældne Arter). - (2. Række) 3 [= 8]: 60. PDF

Kryger, J. P. 1910. Snyltere i Edderkoppeæg. - (2. Række) 3 [= 8]: 257-285 (rettelse: 422). PDF

Meinert, F. 1907. (Mindre Meddelelse: Opfordring). - (2. Række) 3 [= 8]: 188. PDF

Muchardt, H. 1906. Nogle Bemærkninger i Anledning af Hr. Jensen-Haarup's "Bestemmelsestabel over danske Tæger". - (2. Række) 3 [= 8]: 127-133. PDF

Nielsen, I. C. 1906. Fortegnelse over de danske Gedehamse. - (2. Række) 3 [= 8]: 140-141. PDF

Nielsen, J. C. 1906. Om Paniscus cephalotes Holmgr., en paa Gaffelhalen snyltende Hveps. - (2. Række) 3 [= 8]: 5-16, Pl. I. PDF

Petersen, E. 1906a. Neuroptera Danica. Planipennia. - (2. Række) 3 [= 8]: 21-49. PDF

Petersen, E. 1906b. (Mindre Meddelelse: Lidt om Danmarks Odonat- og Orthopter- Fauna). - (2. Række) 3 [= 8]: 58-59. PDF

Petersen, E. 1906c. Notitser om danske Orthopterer og Neuropterer. - (2. Række) 3 [= 8]: 134-139. PDF

Petersen, E. 1907a. Trichoptera Daniae. Bidrag til en Fortegnelse over Danmarks Vaarfluer. - (2. Række) 3 [= 8]: 145-169. PDF

Petersen, E. 1907b. (Mindre Meddelelse: Odonata). - (2. Række) 3 [= 8]: 192-193. PDF

Petersen, E. 1909. Islandske Trichopterer. - (2. Række) 3 [= 8]: 241-243. PDF

Petersen, E. 1910a. Nye Bidrag til Fortegnelserne over Danmarks Neuropterer og Trichopterer. - (2. Række) 3 [= 8]: 305-312. PDF

Petersen, E. 1910b. Description of a new species of Ephemerida from Denmark. - (2. Række) 3 [= 8]: 313-314. PDF

Rosenberg, E. C. 1909. Bidrag til Kundskaben om Billernes Udvikling, Levevis og Systematik. Drilus concolor Ahr.: Hunnens Forvandling i Skallen af Helix hortensis. - (2. Række) 3 [= 8]: 227-240, Pl. IV-V. PDF

Schilsky, J. 1910. Mordellistena Engelharti. Eine neue Mordellide aus Dänemark. - (2. Række) 3 [= 8]: 255-256. PDF

Schlick, R. W. T. 1907. (Mindre Meddelelse: Diptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 193. PDF

Schou, G. 1906 (står som Schou, O. i indeks). (Mindre Meddelelse: Fund af nogle sjældne Biller). - (2. Række) 3 [= 8]: 60-61. PDF

West, A. 1907. (Mindre Meddelelse: Coleoptera). - (2. Række) 3 [= 8]: 189. PDF

Wielandt, E. 1906. (Mindre Meddelelse: En Exkursion til Hornbæk Plantage). - (2. Række) 3 [= 8]: 57-58. PDF