Bind 9

Hele bind samlet. PDF

Bergroth, E. 1912. Additions to C. Stål's "Hemiptera Fabriciana". - (2. Række) 4 [= 9]: 359-363. PDF

Bøving, A. 1911 (står som Bøving, A. G. i indeks). Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. II. Larver af Slægterne Tachypus, Cillenus, Trechus, Clivina, Zabrus, Anisodactylus. - (2. Række) 4 [= 9]: 129-180, Pl. V-IX. PDF

Hansen, V. 1911. Danmarks Scydmaenidae. - (2. Række) 4 [= 9]: 189-220. PDF

Hansen, V. 1912-13. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne Biller). - (2. Række) 4 [= 9]: 364-366. (p. 364: 1912; pp. 365-366: 1913). PDF

Henriksen, K. L. 1911-12. Oversigt over de danske Elateride-Larver. - (2. Række) 4 [= 9]: 225-331. (pp. 225-252: 1911; pp. 253-331: 1912). PDF

Johansen, J. P. 1912. Meddelelse af Fund af adskillige for Faunaen nye og af nogle kjendte, sjældne Rovbiller. - (2. Række) 4 [= 9]: 332-347. PDF

Kieffer, J. J. 1913. Zwei neue Hymenopteren aus Dänemark. - (2. Række) 4 [= 9]: 378-380. PDF

Nielsen, J. C. 1909. Iagttagelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder. - (2. Række) 4 [= 9]: 1-126, Pl. I-IV. PDF

Nielsen, J. C. 1913. A correction concerning Tachina larvarum L. to "Iagttagelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder". - (2. Række) 4 [= 9]: 372-373. PDF

Petersen, A. 1912. Fire for den danske Fauna nye Diptera. - (2. Række) 4 [= 9]: 354-358. PDF

Petersen, E. 1911. Somatochlora arctica i Danmark. - (2. Række) 4 [= 9]: 221-222. PDF

Petersen, E. 1913a. Addition to the knowledge of the Neuropterous insect fauna of Corsica. - (2. Række) 4 [= 9]: 348-353. PDF

Reuter, O. M. 1913. Hr. A. C. Jensen-Haarups bok om Danmarks Hemiptera-Heteroptera och mitt Miridsystem. - (2. Række) 4 [= 9]: 381-383. PDF

Rosenberg, E. [C.] 1911. (Mindre Meddelelse: Biologiske Bemærkninger om Larverne til Tachypus flavipes L. og Lebia minor L.) - (2. Række) 4 [= 9]: 181-183. PDF

West, A. 1913a. (Mindre Meddelelse: Ny og sjældne Biller). - (2. Række) 4 [= 9]: 366-371. PDF

West, A. 1913b. Nogle Oplysninger om enkelte af de danske Arter af Slægten Catops Payk. - (2. Række) 4 [= 9]: 374-377. PDF