Bind 13

Hele bind samlet. PDF

Andersen, L. 1920. Billefaunaen i Sønderjylland. - 13: 108-114. PDF

Brændegaard, J. 1920a. The male of Thanatus striatus C. L. Koch (Aran. Philodrom.) found for the first time. - 13: 189-191. PDF

Brændegaard, J. 1920b. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Edderkopper). - 13: 192. PDF

Deichmann, E. 1920a. Note sur un cas de Hermaphroditisme lateral chez une Araignée. - 13: 181-182. PDF

Deichmann, E. 1920b-21. Oversigt over de danske Theridier samt over Slægten Dictyna (Aran.). - 13: 231-288 (p. 231-256: 1920; pp. 257-288: 1921). PDF

Esben-Petersen, P. 1920. (Mindre Meddelelse: Altering of names). - 13: 194. PDF

Gram, E. 1920a. (Mindre Meddelelse: Rønnebærmøllet). - 13: 141. PDF

Gram, E. 1920b. (Mindre Meddelelse: Oksebremsen). - 13: 193. PDF

Hansen, V. 1920. (Mindre Meddelelse: Tillæg og Rettelser til vore Billefortegnelser). - 13: 141-146. PDF

Hansen, V. 1921. (Mindre Meddelelse: Tillæg og Rettelser til vore Billefortegnelser). - 13: 338-341. PDF

Henriksen, K. L. 1920a. (Mindre Meddelelse: Husflue-Faunaen paa Skagen). - 13: 139-140. PDF

Henriksen, K. L. 1920b. (Mindre Meddelelse: Mærkelige Findesteder for Tipulider). - 13: 193-194. PDF

Henriksen, K. L. 1921a. (Mindre Meddelelse: Det første danske Fund af Protura). - 13: 296. PDF

Henriksen, K. L. 1921b. (Mindre Meddelelse: Et nyt Tilfælde af Hypoderma bovis hos Mennesket). - 13: 297. PDF

Henriksen, K. L. 1921c. Oversigt over de danske Coccidae. - 13: 305-317. PDF

Henriksen, K. L. 1921d. (Mindre Meddelelse: Et nyt Tilfælde af Foresi). - 13: 341-343. PDF

Henriksen, K. L. 1921e. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne Bladhvepse, Gravehvepse og Gedehamse). - 13: 343. PDF

Høeg, N. 1919. Nogle Meddelelser om Fund af sjældnere og enkelte for den danske Fauna nye Bille-Arter i Jylland, specielt Horsensegnen. - 13: 23-29. PDF

Jacobsen, O. 1920. Fund af nye og sjældne Tæger i 1915-19, samt Bemærkninger om nogle Arter, der hidtil stod upaaagtede eller ubestemte i afdøde Konservator Schlicks Samling. - 13: 128-135. PDF

Jensen-Haarup, A. C. 1920. Hemipterological Notes and Descriptions I. - 13: 209-224. PDF

Jørgensen, L. 1919. De danske Arter af Slægten Nomada Scop. - 13: 40-72. PDF

Jørgensen, L. 1920. Smaa Iagttagelser af nogle danske Biers Liv. - 13: 153-159. PDF

Kryger, J. P. 1919b. Biologiske Oplysninger om nogle nye eller sjældne Billelarver. II. - 13: 30-39. PDF

Kryger, J. P. 1920a. (Mindre Meddelelse: Ny dansk Gravehveps). - 13: 137-138. PDF

Kryger, J. P. 1920b. Further investigations upon the European Trichogramminae. - 13: 183-188. PDF

Kryger, J. P. 1920c. (Mindre Meddelelse: Ingeniør Engelharts Samling). - 13: 193. PDF

Kryger, J. P. 1921. Den store Myredød ved Louisehøj i Tisvilde Hegn i Foraaret 1920. - 13: 289-292. PDF

Munster, T. 1921. Strophosomus melanogrammus Frst., rufipes Steph. og capitatus Degeer. - 13: 330-335. PDF

Nielsen, E. 1920. Træk af Insekternes Liv. - 13: 168-180. PDF

Nielsen, E. T. 1921. Paralyseringen hos Ammophila. - 13: 323-329. PDF

Nielsen, P. [Peder] 1919. Description of a new species of Nematocera polyneura from Denmark with notes concerning some other species. - 13: 12-16. PDF

Nielsen, P. 1920. Description of Trichocera forcipula n. sp., with notes on Limnophila meridiana Stæg. - 13: 160-162. PDF

Norgaard, A. 1919. Verdenskrig og Insektbekæmpelse. En Oversigt over Insekternes Rolle som Smittespredere med særligt Henblik paa Forholdene under Krigen 1914-1919. - 13: 73-84. PDF

Schlick, K. W. 1920. (Mindre Meddelelse: Billelarver). - 13: 138. PDF

Schmitz, H. 1920. Drei neue europäische Phoriden (Dipt.). - 13: 115-119. PDF

Schmitz, H. 1921. Aptinandria,  eine  neue,  in  beiden  Geschlectern  flügel-  und  schwingerlose Phoridengattung aus Afrika (Phoridae, Diptera). - 13: 318-322. PDF

Spärck, R. 1920. Om Larven til Philosepedon humeralis Meig. (Dipt., Psychodidæ). - 13: 120-127.  PDF

Suenson, E. 1919. Om Klækningen af Metoecus paradoxus L. - 13: 17-22. PDF

Thomsen, M. 1921a. (Mindre Meddelelse: Bøgeloppen i Skoven og Frugthaven). - 13: 336-337. PDF

Thomsen, M. 1921b. (Mindre Meddelelse: Masseoptræden af Bladlus). - 13: 338. PDF

Ullmann, A. C. 1920. Hannerne av Strophosomus melanogrammus Frst. - 13: 163-167. PDF

West, A. 1920. (Mindre Meddelelse: Nye og sjældne danske Biller). - 13: 136-137. PDF