Bind 42

Hele bind samlet. PDF

Andersen, N. M. & S. Gaun, 1974. Fortegnelse over Danmarks tæger (Hemiptera-Heteroptera). - 42: 113-134. PDF

Bejer-Petersen, B. 1974. Skovbrugets skadelige insekter i 1973. - 42: 135-136. PDF

Enghoff, H. 1974a. Om tusindbenenes udbredelse i Danmark (Diplopoda). - 42: 21-32. PDF

Enghoff, H. 1974b. Tusindben (Diplopoda) og skolopendre (Chilopoda) fra Læsø. - 42: 139-141. PDF

Franzmann, N.-E. 1974. Cerathophyllus borealis (Rotschild) truffet i Danmark (Siphonaptera). - 42: 19-20. PDF

Karsholt, O. 1974. Et dansk fund af Catoptria maculalis Zett. (Lepidoptera, Pyralidae). - 42: 142-144. PDF

Karsholt, O. & N. P. Kristensen, 1974. Undersøgelser over sommerfuglefaunaen på Hesselø. - 42: 33-47. PDF

Lomholdt, O. 1974. Grundtræk af udbredelsen af gravehvepsene i Fennoskandien og Danmark (Hymenoptera Aculeata, Sphecidae). - 42: 189-207. PDF

Lorentzen, M. H. 1974a. En vippeaktivograf, der kan konstrueres med simple midler. - 42: 49-52. PDF

Lorentzen, M. H. 1974b. Døgnrytme hos den lille frostmåler Operophtera brumata L. (Lepidoptera, Geometridae). - 42: 159-167. PDF

Nielsen, B. O. 1974a. Registrering af insektaktivitet på bøgestammer ved hjælp af fangtragte. - 42: 1-18. PDF

Nielsen, B. O. 1974b. En undersøgelse over snudebillefaunaen (Curculionidae) i en dansk bøgeskov. - 42: 169-188. PDF

Nielsen, B. O. & E. S. Nielsen 1974. Det 16. Nordiske Entomologmøde, Århus, 7.-9. august 1973. - 42: 65-94. PDF

Nielsen, E. S. 1974. Agonopterix cnicella Treitschke, 1832 (Lepidoptera, Oecophoridae) i Danmark. - 42: 109-112. PDF

Thygesen, T. 1974. Land- og havebrugets skadelige insekter i 1973. - 42: 137-138. PDF

Trolle, L. 1974. Danske Typhlocybiner (Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Typhlocybinae). - 42: 53-62. PDF

Tuxen, S. L. 1974a. Fortsat causeri om lærebøger. - 42: 63-64. PDF

Tuxen, S. L. 1974b. En entomologs besøg i København i 1823. - 42: 145-158. PDF