Bind 43

Hele bind samlet. PDF

Arevad, K. 1975. Attagenus smirnovi Zhantiev (Coleoptera, Dermestidae): optræden i Danmark. - 43: 172-176. PDF

Bangsholt, F. 1975. Fjerde tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 43: 65-96. PDF

Böcher, J. 1975. Spredningen af den grønlandske frøtæge, Nysius groenlandicus (Zett.) (Heteroptera: Lygaeidae). - 43: 105-109. PDF

Enghoff, H. 1975. Paraspirobolus dictyonotus (Latzel, 1895), et væksthustusindben nyt for Danmark (Diplopoda, Spirobolida, Spirobolellidae). - 43: 17-20. PDF

Entomologisk Fredningsudvalg 1975. Om entomologers færden i skove. - 43: 1-4. PDF

Kristensen, R. M. & K. Vestergaard, 1975. Døgnaktivitet under arktiske sommerbetingelser hos springhalen Sminthurides malmgreni Tullberg (Collembola). - 43: 21-32. PDF

Lyneborg, L. 1975. Noter om danske øjefluer (Diptera, Pipunculidae). - 43: 136. PDF

Michelsen, V. 1975. Ophyra aenescens (Wiedemann) - en nearktisk flue med etableringsmuligheder I Danmark? (Diptera, Muscidae). - 43: 33-36. PDF

Nielsen, B. O. 1975a. Nedbankning med køller anvendt som indsamlingsmetode på bøg. - 43: 37-61. PDF

Nielsen, B. O. 1975b. Insektfaunaens sammensætning i urtevegetationen i en bøgeskov. - 43: 145-171. PDF

Nielsen, M. G. & T. F. Jensen, 1975. Økologiske studier over Lasius alienus (Först.) (Hymenoptera, Formicidae). - 43: 5-16. PDF

Pedersen, E. T. 1975. Nye faunistiske bidrag til fortegnelsen over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae). - 43: 177-185. PDF

Pyndt, E. & K. Pedersen, 1975. Dystebenna stephensii Stt. og Coleophora sylvaticella  Wood (Lepidoptera, Momphidae og Coleophoridae) nye for Danmark. - 43: 110-114. PDF

Rald, E. 1975. Fluer fra Læsø I (Diptera Brachycera Orthorrhapha). - 43: 119-128. PDF

Wolff, N. L. 1975a. Nemapogon falstriella (Haas, 1881) (Lepidoptera, Tineidae). - 43: 97-104. PDF

Wolff, N. L. 1975b. Nomophila-arterne (Lepidoptera, Pyralidae) fra det nordatlantiske område. - 43: 129-135. PDF