Bind 48

Hele bind samlet. PDF

Bangsholt, F. 1981. Femte tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 48: 49-103. PDF

Baungaard, J. 1980b. A simple method of sexing Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). - 48: 26-28. PDF

Enghoff, H. 1980. Loricula bipunctata (Perris) ny for Danmark (Heteroptera: Microphysidae). - 48: 14. PDF

Fibiger, M. 1980. Ny storsommerfugl i Danmark, Lacanobia aliena (Hübner, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae). - 48: 1-3. PDF

Jørgensen, J. 1980. Et angreb af hindbærsnudebiller (Anthonomus rubi (Herbst)) på rose (Coleoptera: Curculionidae). - 48: 47-48. PDF

Jørum, P. 1980. Life cycles and annual activity patterns of Pterostichus melanarius (Illig.) and P. niger (Schall.) (Coleoptera: Carabidae) in a Danish beech wood. - 48: 19-25. PDF

Lomholdt, O. 1980b. Hylaeus pectoralis Förster, 1871 - en ny dansk bi (Hymenoptera: Apidae). - 48: 15-16. PDF

Lyneborg, L. 1981. Ny dansk stiletflue fundet på Røsnæs (Diptera: Therevidae). - 48: 132. PDF

Lyngby, J. E. & H. B. Nielsen 1981. The spatial distribution of carabids (Coleoptera: Carabidae) in relation to a shelterbelt. - 48: 133-140. PDF

Mahler, V. & G. Pritzl, 1981. Tretten rovbiller nye for Danmark (Coleoptera: Staphylinidae). - 48: 121-126. PDF

Münster-Swendsen, M. 1980. Nogle studier af migrerende Tidselfugle (Cynthia cardui (L.)) (Lepidoptera: Nymphalidae) på Skallingen i august 1980. - 48: 9-10. PDF

Nielsen, S. A., K. E. Siewertz-Poulsen & B. O. Nielsen, 1980. A time-sorting insect light trap. - 48: 29-32. PDF

Pedersen, E. T. 1981a. Chamaesyrphus lusitanicus Mik, ny slægt og art for Danmark (Diptera: Syrphidae). - 48: 131-132. PDF

Schousboe, C. 1981. Forsøg over faktorers betydning for tre redeparasitters lokalisering af reder af humlebier (Bombus spp.) (Hymenoptera: Apidae). - 48: 127-129. PDF

Skøtt, C. 1981. Feltbiologiske iagttagelser over Myrmica schenki Emery, 1895 (Hymenoptera: Formicidae). - 48: 117-120. PDF

Toft, S. 1980b. Humidity retaining function of the catching web of Tapinopa longidens (Wider) (Araneae: Linyphiidae). - 48: 5-7. PDF

Toft, S. 1980c. Linyphia tenuipalpis Simon (Araneae: Linyphiidae) på de jyske heder. - 48: 17-18.  PDF

Trolle, L. 1980b. Kelisia sabulicola W. Wagn. og Eurysa lineata (Perr.) (Homoptera: Delphacidae) nye for Danmark. - 48: 28. PDF

Tuxen, S. L. 1981. Om retsforfølgning af insekter og andre skadedyr. - 48: 105-115. PDF

Wiberg-Larsen, P., M. Stoltze & B. Mogensen, 1980. Holocentropus stagnalis (Albarda) og Limnephilus tauricus Schmid, nye for Danmark, samt noter om fire andre sjældne vårfluearter (Trichoptera). - 48: 11-14. PDF