Bind 67

Hele bind samlet. PDF

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1999. Fund  af småsommerfugle fra Danmark i 1998 (Lepidoptera). - 67: 103-112. PDF

Enghoff, H., P. Holter & B. V. Pedersen, 1999. Lacinius horridus (Panzer, 1794), en ny dansk mejer - samt lidt om Raghammer Odde, Bornholm. - 67: 137-139. PDF

Hansen, M., J. Pedersen & G. Pritzl, 1999. Fund af biller i Danmark, 1998 (Coleoptera). - 67: 71-102. PDF

Heie, O. E. 1999. Annotated list of aphids recorded from Denmark (Hemiptera: Phylloxeroidea and Aphidoidea). - 67: 13-36. PDF

Jensen, T. S. & P. Ochsner, 1999. Indigenous and introduced seed chalcids in Denmark - with a revised key to the Danish species (Hymenoptera: Torymidae). - 67: 47-56. PDF

Jørum, P. 1999. En population af strandpupperøver, Calosoma maderae (Fabricius, 1775) i det nordlige Jylland (Coleoptera, Carabidae). - 67: 39-45. PDF

Kaaber, S. 1999. Nogle bemærkninger om otte nye færøske sommerfuglearter fra 1997 (Lepidoptera). - 67: 1-12. PDF

Madsen, H. B. 1999. Anvendelse af digitalt landkort og GPS i forbindelse med UTM-angivelser ved etikettering af indsamlede insekter i Danmark. - 67: 65-69. PDF

Runge, J. B. 1999. Aulonium trisulcum: En ny dansk bille på elm - med et resumé af elmesygens biologi og historie (Coleoptera: Colydiidae). - 67: 57-64. PDF

Wiberg-Larsen, P. & P. Holm, 1999. Vårfluen Hydroptila martini Marshell, 1977 - ny for Danmark og NV-Europa (Trichoptera: Hydroptilidae). - 67: 117-121. PDF

Wiberg-Larsen, P. & O. Karsholt, 1999. The traffic of adult Trichoptera above the city of Copenhagen (Denmark). - 67: 123-136. PDF