Bind 81

Hele bind samlet. PDF

Bruun, H. H. & G. Soika, 2013. The gall mites Vasates quadripedes and Cecidophyopsis psilaspis (Acari: Eriophyidae) new to Denmark. - 81: 21-25. PDF

Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 2013. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2012 (Lepidoptera). - 81: 49-61. PDF

Buhl, P. N. & J. Jørgensen, 2013. Notes on Platygastrinae reared from Cirsium arvense (L.) in Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). - 81: 17-20. PDF

Bøggild, E. 2013. New Danish records of Empidoidea (Diptera Empididae and Hybotidae). - 81: 11-16. PDF

Jensen, J.-K. & H. B. Madsen, 2013. To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae). - 81: 1-14. PDF

Kavin, M. 2013a. Natsommerfuglesamlernes demografi. - 81: 37-40. PDF

Kavin, M. 2013b. En analyse af udviklingen i forekomsten af snerlesværmer (Agrius convolvuli L.) i Danmark 1961-2011. - 81: 72-84. PDF

Misser, J. 2013. 22 arter af træbukke (Cerambycidae Latreille, 1802) fundet i træ, indført til Danmark fra Letland og Frankrig, til energiformål. - 81: 27-36. PDF

Nielsen, O. F. 2013. Guldøjet Peyerimhoffina gracilis (Schneid., 1851) - nu etableret i Danmark (Neuroptera, Chrysopidae). - 81: 85-87. PDF

Schmidt, H. T., K. R. Poulsen & H. B. Madsen, 2013. Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). - 81: 62-71. PDF