Bind 41

Hele bind samlet. PDF

Arevad, K., T. M. Iversen & J. Lodal, 1973. Stikmyg (Dipt., Culicidae) i Furesøområdet. Hvilke arter stikker mennesker? - 41: 147-158. PDF

Bangsholt, F. 1973. Biller fra Læsø (Coleoptera). - 41: 83-104. PDF

Deurs, W. van. 1973a. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark publicerede for 1970 og 1971. - 41: 60-62. PDF

Deurs, W. van. 1973b. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark publicerede for 1972. - 41: 144-146. PDF

Elvang, O. & B. L. Madsen, 1973. Biologiske undersøgelser over Taeniopteryx nebulosa (L.) (Plecoptera), med en bemærkning om vækst. - 41: 49-59. PDF

Hansen, V. 1973. Tredje tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 41: 115-125. PDF

Heie, O. E. 1973. Tilføjelser til listen over danske bladlus (Homoptera, Aphidoidea). - 41: 177-187. PDF

Jensen, O. 1973. Neuroptera og Psocoptera fra Læsø. - 41: 16-20. PDF

Jór, J. 1973. Plusia chalcites Esp. taget på Fyn (Lep., Noctuidae). - 41: 187-188. PDF

Karsholt, O. 1973. Et dansk fund af Syncopacma vinella Bankes (Lep., Gelechiidae). - 41: 174-176. PDF

Kring, T. 1973. Guldsmede fra Læsø (Odonata). - 41: 159-160. PDF

Laurence, B. R. 1973. Parasitter og stikmyg. - 41: 65-76. PDF

Lomholdt, O. 1973. Nye og sjældne Hymenoptera aculeata fra Danmark. - 41: 105-114. PDF

Mogensen, B. 1973. Vårfluer fra Læsø (Trichoptera). - 41: 161-166. PDF

Münster-Swendsen, M. 1973. Træk af insekt-parasitoidernes biologi og værtsrelationer. - 41: 3-15. PDF

Pedersen, E. T. 1973. Fortegnelse over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae) og deres faunistik. - 41: 21-48. PDF

Tambs-Lyche, H. & O. E. Heie, 1973. Pludselig masseoptræden af asiatisk bladlusart på småblomstret balsamin i Europa (Hom., Aphidoidea). - 41: 167-173. PDF

Traugott-Olsen, E. 1973. Noter om europæiske arter af Elachista Tr. (Lep., Elachistidae). - 41: 77-82. PDF

Tuxen, S. L. 1973. Lille causeri om lærebøger. - 41: 126-128. PDF

Zethner, O. 1973. Forstentomologiske problemer i det indiske subkontinent belyst ved eksempler fra Pakistan og Bangladesh. - 41: 129-143. PDF