Bind 47

Hele bind samlet. PDF

Abraham, R. 1979. To arter af Ectobius (Dictyoptera: Blatellidae) fundet indendørs ved Jyllands vestkyst. - 47: 32. PDF

Bangsholt, F. 1979. Status over Danmarks løbebiller (Coleoptera: Carabidae). - 47: 1-21. PDF

Baungaard, J. 1980a. Overvintrende mariehøns - Opfordring. - 47: 120. PDF

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1980. Skadelige insekter 1978 og 1979. - 47: 110-114. PDF

Enghoff, H. 1979. Legnosus limbosus (Geoffr.); første danske fund i dette århundrede (Heteroptera: Cydnidae). - 47: 38. PDF

Hansen, S. B. 1979. Livscyklus og vækst hos to arter af Ptychoptera (Diptera, Nematocera) i en dansk bæk. - 47: 33-38. PDF

Holmen, M. 1979a. Hvirvleren Gyrinus colymbus Er. fundet i Danmark (Coleoptera: Gyrinidae). - 47: 85. PDF

Holmen, M. 1979b. Fire vandkalve nye for Danmark med oplysninger om deres udbredelse og levevis (Coleoptera: Dytiscidae). - 47: 89-95. PDF

Karsholt, O. & E. Palm, 1979. Oversigt over viklernes udbredelse i Danmark (Lepidoptera: Tortricoidea). - 47: 49-61. PDF

Lomholdt, O. 1980a. Megachile lapponica Thomson, 1872 - en ny dansk bladskærerbi (Hymenoptera: Apidae). - 47: 119-120. PDF

Lundqvist, J. 1979. Coleophora alnifoliae Barasch ny for Danmark (Lepidoptera: Coleophoridae). - 47: 38. PDF

Münster-Swendsen, M. 1979. The parasitoid complex of Epinotia tedella (Cl.) (Lepidoptera: Tortricidae). - 47: 63-71. PDF

Nielsen, E. T. 1979. Circadian activity in a nest of Bombus terrestris L. (Hymenoptera: Apidae). - 47: 73-74. PDF

Nielsen, J. K. 1980. Insekters værtplantevalg med særligt henblik på insekter på korsblomstfamilien. - 47: 97-109. PDF

Nielsen, P. [Peter] 1979. Lestes barbarus (Fabricius) fundet i Danmark (Odonata: Lestidae). - 47: 96. PDF

Nielsen, S. A. & B. O. Nielsen 1979. A time-saving sampling and extraction technique for arboreal arthropods. - 47: 39-44. PDF

Pedersen, E. T. 1979. Nye faunistiske bidrag til fortegnelsen over Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae) 2. - 47: 75-85. PDF

Schousboe, C. 1980. Fund af Aphomia sociella L. (Lepidoptera: Pyralidae) i reder af gedehams og mus. - 47: 117-118. PDF

Toft, S. 1979. Life-histories of eight Danish wetland spiders. - 47: 22-32. PDF

Toft, S. 1980a. Første danske fund af monarken (Danaus plexippus Linné) (Lepidoptera: Danaidae). - 47: 115-116. PDF

Trolle, L. 1980a. Bladloppen Psylla pyricola (Homoptera: Psyllidae) også i Danmark. - 47: 118. PDF

Wiberg-Larsen, P. 1980. Bestemmelsesnøgle til larver af de danske arter af familien Hydropsychidae (Trichoptera) med noter om arternes udbredelse og økologi. - 47: 125-140. PDF