Bind 50

Hele bind samlet. PDF

Bejer, B. & P. Esbjerg, 1983. Skadelige insekter 1982. - 50: 101-104. PDF

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, E. S. Nielsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, 1983. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1981 (Lepidoptera). - 50: 11-20. PDF

Buhl, O., O. Karsholt, K. Larsen, G. Pallesen, E. Palm & K. Schnack, 1983. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1982 (Lepidoptera). - 50: 119-136. PDF

Clausen, I. H. S. 1983. Weight-length relations of eight species of spiders (Araneae) from Denmark. - 50: 139-144. PDF

Enghoff, H. 1983. Oversigt over skolopendrenes udbredelse i Danmark (Chilopoda). - 50: 1-6. PDF

Hansen, M. 1983. De danske arter af slægten Helophorus Fabricius 1775 (Coleoptera, Hydrophilidae). - 50: 55-76. PDF

Jensen, P. B. 1983. Notes on Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) discribed [sic] or recorded from Denmark. - 50: 7-10. PDF

Jespersen, C. & O. Lomholdt, 1983. De danske frøhvepse, Megastigmus Dalmann, 1820 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae). - 50: 111-118. PDF

Larsen, K. 1983. Nogle for den danske fauna nye småsommerfugle, med en oversigt over de nordeuropæiskeRhigognostis arter (Lepidoptera). - 50: 77-93. PDF

Mahler, V. & M. Hansen, 1983. De danske arter af Helodes Latreille (Coleoptera, Helodidae). - 50: 49-53. PDF

Pape, T. 1983. Observations on nests of Bombus polaris curtis usurped by B. hyperboreus Schönherr in Greenland (Hymenoptera: Apidae). - 50: 145-150. PDF

Pedersen, E. T. 1983. Nye faunistiske bidrag til fortegnelse over Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae) 3. - 50: 21-34. PDF

Pellmyr, O. 1983. Eupithecia orphnata (Lepidoptera, Geometridae): oplysninger vedrørende imagos bionomi. - 50: 47-48. PDF

Schousboe, C. 1983. Adfærd og dannelse af kokonklumper hos larver af Aphomia sociella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae). - 50: 94-100. PDF

Stoltze, M. 1983. (Mindre Meddelelse: Gravehvepsen Bembix rostrata Linnaeus (Hymenoptera: Sphecoidea) forekommer atter i Danmark). - 50: 54. PDF

Øgaard, L. 1983. Kåluglen (Mamestra brassicae (L.), Lepidoptera, Noctuidae). Udviklingsmuligheder I Danmark belyst ved simpel simulation. - 50: 36-46. PDF