Bind 20

Hele bind samlet. PDF

Bolwig, N. 1938a. Nogle Undersøgelser over den Maade, hvorpaa de enlige Bier samler Pollen. - 20: 67-79. PDF

Bolwig, N. 1938b. Nogle eksperimentelle Undersøgelser over den Tiltrækning, Blomsternes Saftmærker udøver paa Honningbien. - 20: 80-101. PDF

Esben-Petersen, P. 1938. Boreomyia baltica Tjeder in Denmark. - 20: 109-110. PDF

Hansen, V. 1940. Harpalus tardoides n. sp., Phyllodrepa melis n. sp. and Bledius larseni n. sp. Three new beetles from Denmark. - 20: 577-584. PDF

Henriksen, K. L. 1937. (Mindre Meddelelse: Det Femte Nordiske Entomologmøde i Lund den 3.-6. August 1936). - 20: 32-34. PDF

Henriksen, K. L. 1939. Fremmede Gæster i vor Orthopterfauna. - 20: 195-211. PDF

Henriksen, K. L. 1940. (Mindre Meddelelse: Et nyt dansk Tilfælde af "Creeping disease"). - 20: 605-606. PDF

Jøker, A. 1939. Fra et Ophold paa San Cataldo i Juni Maaned 1937. - 20: 231-233. PDF

Kjær, E. 1940. (Mindre Meddelelse: Tapinostola bondii Knaggs paa Amager). - 20: 607-608. PDF

Larsson, S. G. 1939. Entwicklungstypen und Entwicklungszeiten der dänischen Carabiden. - 20: 277-560. PDF

Larsson, S. G. 1940. (Mindre Meddelelse: Sandspringernes Forekomsttider i Danmark (Cicindelidae)). - 20: 597-599. PDF

Maltbæk, J. 1937b. Danske Lus og Pelslus. - 20: 1-19. PDF

Maltbæk, J. 1937c. Lice from Foreign Mammals in Danish Collections. - 20: 20-21. PDF

Natvig, L. R. 1939. Er Hypoderma lineatum De Villers almindelig i Danmark?. - 20: 222-230. PDF

Nielsen, E. 1937a. Another report on a migration of multitudes of spiders. - 20: 22-24. PDF

Nielsen, E. 1937b. A Fourth Supplementary Note upon the Life Histories of the Polysphinctas (Hym. Ichneum.). - 20: 25-28. PDF

Nielsen, E. T. 1938. Zur Oekologie der Laubheuschrecken. - 20: 121-164. PDF

Nielsen, P. 1940. A new species of Craneflies from Denmark Limonia (Dicranomyia) esbeni n. sp. (Dipt. Tipul.). - 20: 575-576. PDF

Pedersen, K. & F. Weis, 1939. Tre nye danske Storsommerfugle fra 1938. - 20: 254-257. PDF

Petersen, P. F. 1940. En ny dansk Ildfugl, Chrysophanus alciphron Rott. - 20: 567-570. PDF

Skorikov, A. S. 1937. Die grönländischen Hummeln im Aspekte der Zirkumpolarfauna. - 20: 37-64. PDF

Tuxen, S. L. 1939. (Mindre Meddelelse: Tusindben, Bænkebidere og Mosskorpioner, nye eller sjældne i Danmark, samlede i 1936 af Hans Lohmander). - 20: 193-194. PDF

Ussing, H. 1940. (Mindre Meddelelse: Om Klækning af Acherontia atropos L.). - 20: 599-602. PDF

Weis, F. 1940. Heteropterus morpheus Pall., en ny dansk Dagsommerfugl. - 20: 571-574. PDF

West, A. 1938. Tillæg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Coleoptera. IV. - 20: 165-184. PDF

Wichmand, H. 1940. (Mindre Meddelelse: Et ejendommeligt Barkbilleangreb). - 20: 602-605. PDF

Wolff, N. L. 1938a. Fyrreprocessionsspinderen, Thaumetopoea pinivora Tr., i Danmark. - 20: 111-120. PDF

Wolff, N. L. 1938b-39a. (Mindre Meddelelse: Acidalia aversata, inornata og deversaria). - 20: 190-193. (pp. 190-192: 1938; p. 193: 1939). PDF

Wolff, N. L. 1939b. Sommerfugleslægten Hesperia Fabr. i Danmark. - 20: 258-276, Pl. I-IV. PDF

Worm-Hansen, J. G. 1939a. Additional Notes on the Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). Notes from a collecting trip in the summer of 1936. - 20: 212-221. PDF

Worm-Hansen, J. G. 1939b. Sommerfugle i de danske Grænseegne i Sønderylland. III. Arnum-Egnen. - 20: 234-240. PDF