Bind 56

Hele bind samlet. PDF

Andersen, M. 1988. Mosskorpionen Anthrenochernes stellae Lohmander genfundet i Danmark. - 56: 125-126. PDF

Bloch, D. & T. E. Hallas, 1988. (Mindre Meddelelse: Mider på færøsk skærpekød). - 56: 61-62. PDF

Buhl, O., P. Falck, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1988. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1986 (Lepidoptera). - 56: 99-112. PDF

Dall, P. C. 1988. The morphological differences and the occurrence of Oulimnius tuberculatus (P. W. J. Müller, 1806) and Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Elminthidae) in Lake Esrom, Denmark. - 56: 113-121. PDF

Davies, L. 1988. Petrobius lohmanderi Agrell, 1944, synonymized with P. maritimus (Leach, 1809); with notes on characters for the separation of this species from P. brevistylis Carpenter, 1913, together with records for both species from Danish coasts (Archaeognatha). - 56: 53-60. PDF

Enghoff, H. 1988a. Sommerfuglemiden Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794) fundet i Danmark (Acari, Cheyletidae). - 56: 49-52. PDF

Enghoff, H. 1988b. Operation Opilio 1987 - en undersøgelse af mejere på mure, stakitter o. l. steder i Danmark. - 56: 65-72. PDF

Gertsson, C.-A. 1988. Tetralicia ericae Harrison, 1917 - en ny dansk mjöllus (Homoptera, Aleyrodidae). - 56: 29-30. PDF

Hansen, M. 1988a. Nogle nye danske biller (Coleoptera). - 56: 17-27. PDF

Hansen, M. 1988b. Curculio glandium Marsham, 1802 - en ny dansk snudebille. - 56: 89-92. PDF

Hansen, M. 1988c. Syvende tillæg til "Fortegnelse over Danmarks Biller" (Coleoptera). - 56: 131-155. PDF

Jensen, T. S. 1988. Træhvepsen Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera, Siricidae) - nye registreringer efter 100 år. - 56: 13-15. PDF

Langer, T. W. 1988. O. F. Müllers "glemte" sommerfuglefortegnelse af 1776. - 56: 1-12. PDF

Lomholdt, O. 1988. (Mindre  meddelelse: Myrerne Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775) og Camponotus vagus (Scopoli, 1763) fundet i Danmark). - 56: 72. PDF

Nielsen, B. O., S. A. Nielsen & J. B. Jespersen, 1988. The fauna of Diptera visiting tethered heifers in Danish pastures. - 56: 79-88. PDF

Nielsen, S. A., J. B. Jespersen & B. O. Nielsen 1988. Observationer over klæger på græsningsarealer i St. Vildmose (Dipt.; Tabanidae). - 56: 31-34. PDF

Overgaard, S. M. 1988. Tre køllesværmer-arters foderplanter i Danmark (Lep.: Zygaenidae: Zygaena F.). - 56: 93-98. PDF

Palm, E. 1988. Rhynchaenus pseudostigma Tempère, 1982 (Coleoptera, Curculionidae) i Danmark. - 56: 123-124. PDF

Sörensson, M. 1988. Studies of Danish Ptiliidae (Coleoptera). - 56: 35-48. PDF

Thomsen, J. 1988. Feeding behaviour of Eriophyes tiliae tiliae Pgst. and suction track in the nutritive cells of the galls caused by the mites. - 56: 73-78. PDF

Trolle, L. 1988. 3 nye danske cikader (Homoptera, Auchenorrhyncha) - på ca. 1/2 time. - 56: 127-129. PDF