Bind 62

Hele bind samlet. PDF

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1994. Fund  af småsommerfugle fra Danmark i 1993 (Lepidoptera). - 62: 105-115. PDF

Buhl, P. N. 1994a. Fortegnelse over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 62: 13-23. PDF

Buhl, P. N. 1994b. Descriptions of the hitherto unknown males of Synopeas craterus (Walker, 1835) and S. hyllus(Walker, 1835) (Hymenoptera, Platygastridae). - 62: 25-26. PDF

Damgaard, J. 1994. Efterlysning af akvatiske og semiakvatiske tæger. - 62: 60. PDF

Gertsson, C.-A. 1994. Siphonius immaculatus (Heeger, 1856) - ny dansk mjöllus (Homoptera, Aleyrodidae). - 62: 59-60. PDF

Hansen, M. 1994. Bladbillen Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) et kompleks af to arter (Coleoptera, Chrysomelidae). - 62: 27-30. PDF

Hansen, M., V. Mahler, G. Pritzl & J. B. Runge, 1994. 13. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 62: 65-89. PDF

Karsholt, O. 1994. Nogle indslæbte sommerfugle i Danmark, samt bemærkninger om dette emne (Lepidoptera). - 62: 1-6. PDF

Karsholt, O., M. V. Kozlov & N. P. Kristensen, 1994. Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839), the correct name of the moth currently known as Eriocrania haworthi Bradley, 1966. - 62: 91-93. PDF

Nielsen, O. F. 1994. Anax imperator (Leach, 1815) - ny dansk guldsmed (Odonata, Aeshnidae). - 62: 97-99. PDF

Notton, D. G. 1994. New and notable European Trichopria Ashmead, 1893 (Hym., Proctotrupoidea, Diapriidae). - 62: 9-12. PDF

Palm, E. & N. Esser, 1994. Dorytomus filirostris Gyllenhal, 1836, fundet i Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 62: 61-63. PDF

Papp, L. & D. Reavey, 1994. European Society of Entomologists. New directions for entomologists in the new Europe. - 62: 6. PDF

Pedersen, H. & M. Holmen, 1994. Fredede insekter i Danmark. Del 4: Guldsmede. - 62: 33-58. PDF

Pedersen, J. 1994a. Apion austriacum Wagner, 1904, en ny dansk spidsmussnudebille (Coleoptera, Apionidae). - 62: 7-8. PDF

Pedersen, J. 1994b. Trøffelbillen Leiodes cinnamomea (Panzer, 1793) fundet i Danmark (Coleoptera, Leiodidae). - 62: 101-104. PDF

Reddersen, J. 1994. Distribution and abundance of lauxaniid flies in Danish cereal fields in relation to pesticides, crop and field boundary (Diptera, Lauxaniidae). - 62: 117-128. PDF