Bind 72

Hele bind samlet. PDF

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 2004. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2003 (Lepidoptera). - 72: 33-46. PDF

Buhl, P. N. 2004. Oxyserphus Masner, 1961 represented in West Palaearctis by a new species (Hymenoptera, Proctotrupidae). - 72: 79-80. PDF

Bygebjerg, R. 2004a. Snyltefluen Phasia hemiptera (Diptera, Tachinidae) genfundet i Danmark. - 72: 75-77. PDF

Bygebjerg, R. 2004b. Fund af svirrefluer i Danmark i perioden 2000-2003 (Diptera, Syrphidae). - 72: 81-100. PDF

Larsen, K. & B. Martinsen, 2004. Eublemma ostrina (Hübner, 1808) ny for den danske fauna (Lepidoptera, Noctuidae). - 72: 13-17. PDF

Nielsen, O. F. 2004. Ny guldøje fundet på Anholt – Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) ny for Danmark (Neuroptera, Chrysopidae). - 72: 31-32. PDF

Pedersen, J., P. Jørum & O. Vagtholm-Jensen, 2004. Fund af biller i Danmark, 2003 (Coleoptera). - 72: 49-74. PDF

Rasmussen, L. M. 2004. Sydlig Markgræshoppe – Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) genfundet ved Ribe (Saltatoria, Acrididae). - 72: 3-8. PDF

Top-Jensen, M. & M. Fibiger, 2004. Hadena capsincola ([Denis & Schiffermüller], 1775), en for Danmark ny ugleart (Lepidoptera, Noctuidae). - 72: 9-12. PDF

Vagtholm-Jensen, O. 2004. De danske arter af slægten Silvanus Latreille, 1807, med S. proximus Grouvelle, 1904 og S. lewisi Reitter, 1876, som nye for Danmark (Coleoptera, Silvanidae). - 72: 23-29. PDF