Bind 60

Hele bind samlet. PDF

Andersen, T., L. L. Jørgensen & J. Kjærandsen, 1992. Relative abundance and flight periods of some caddis flies (Trichoptera) from the Faroes. - 60: 117-123. PDF

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt & K. Larsen, 1992. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1991 (Lepidoptera). - 60: 101-110. PDF

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & K. Schnack, 1992. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1990 (Lepidoptera). - 60: 1-12. PDF

Fibiger, M. 1992. Diarsia rubi (Vieweg, 1790) og D. florida (Schmidt, 1859), to selvstændige arter. - 60: 61-63. PDF

Godske, L. 1992. Aphids in nests of Lasius flavus F. in Denmark II: Population dynamics. - 60: 21-26. PDF

Gønget, H. 1992. Om spidsmussnudebillerne Apion (Catapion) seniculus Kirby og A.  (C.) meieri Desbrochers des Loges i Danmark (Coleoptera, Apionidae). - 60: 111-116. PDF

Hansen, M. 1992. Vandkæren "Berosus spinosus" - to arter i Danmark (Coleoptera, Hydrophilidae). - 60: 65-68. PDF

Hansen, M., S. Kristensen, V. Mahler & J. Pedersen, 1992. 11. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 60: 69-84. PDF

Hedal, S. & S. C. Schmidt, 1992. Om forekomsten af porcelænsmøllet Acentria ephemerella (Den. & Schiff.) i nogle danske fjorde. - 60: 17-20. PDF

Jensen, A., V. Mahler & M. Hansen, 1992. To nye danske biller i en brændt mose i Sønderjylland (Coleoptera: Staphylinidae & Cryptophagidae). - 60: 13-16. PDF

Kjærandsen, J. & L. L. Jørgensen, 1992. Fungus-gnats from the Faroes. - 60: 85-87. PDF

Liljehult, H. 1992. (Mindre meddelelse: Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) ny for Danmark (Coleoptera, Carabidae)). - 60: 88. PDF

Mahler, V. & O. Vagtholm-Jensen, 1992. Snudebillen Phytobius olssoni Israelson, 1972: Kendetegn og beskrivelse af danske habitater (Coleoptera, Curculionidae). - 60: 89-92. PDF

Martin, O. 1992. (Mindre meddelelse: Pragtbillen Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837) (Coleoptera, Buprestidae) fundet i Danmark). - 60: 58. PDF

Martin, O. & S. Munch, 1992. Smælderen Ampedus quercicola (du  Buysson,  1887) i  Danmark (Coleoptera, Elateridae). - 60: 51-58. PDF

Mehl, O. & P. Jørum, 1992. Tetrops starki (Chevrolat, 1859) - en hidtil overset dansk træbuk (Coleoptera, Cerambycidae). - 60: 93-96. PDF

Palm, E. 1992a. Bredsnudebillernes udbredelse i Danmark og Nordeuropa (Coleoptera, Anthribidae). - 60: 29-50. PDF

Palm, E. 1992b. Sitona cambricus Stephens, 1831 ny for Danmark (Coleoptera, Curculionidae). - 60: 97-99. PDF