Bind 63

Hele bind samlet. PDF

Buhl, O., P. Falck, B. Jørgensen, O. Karsholt, K. Larsen & F. Vilhelmsen, 1995. Fund  af småsommerfugle fra Danmark i 1994 (Lepidoptera). - 63: 61-74. PDF

Buhl, P. N. 1995. The proctotrupoid wasps of Greenland (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). - 63: 7-10. PDF

Damgaard, J. & V. Mahler, 1995. To nye danske vandtæger (Heteroptera, Nepomorpha). - 63: 101-105. PDF

Hansen, M., H. Liljehult, V. Mahler & J. Pedersen, 1995. 14. tillæg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). - 63: 21-50. PDF

Heie, O. E. 1995. An aphid from the Plio-Pleistocene København Formation, North Greenland (Homoptera, Aphidoidea). - 63: 17-18. PDF

Jørum, P. & H. Pedersen, 1995. En ny lokalitet for træbukken Oberea oculata (Linnaeus, 1758) - med et par tips om indsamlingsmåde (Coleoptera, Cerambycidae). - 63: 99-100. PDF

Larsen, K. 1995a. Timandra griseata Petersen, 1902 ny for den danske fauna (Lepidoptera, Geometridae). - 63: 53-56. PDF

Larsen, K. 1995b. Oversigt over nye danske "storsommerfuglearter" siden udgivelsen af "Katalog over de danske Sommerfugle" i 1985 (Lepidoptera). - 63: 85-92. PDF

Martin, O. 1995. Forslag til artsblad for en rødlistet bille. - 63: 57-59. PDF

Mehl, O. & H. Pedersen, 1995. Recent Swedish records of Chlorophorus varius (Müller, 1766), with notes on the bionomy and distribution (Coleoptera, Cerambycidae). - 63: 93-96. PDF

Muona, J. 1995. Taxonomic notes on the genus Philhygra Mulsant & Rey (Coleoptera, Staphylinidae). - 63: 11-16. PDF

Nielsen, B. O. 1995. Amerikansk hundeflåt (Dermacentor  variabilis (Say)) indslæbt i Danmark (Ixodoidea, Ixodidae). - 63: 107. PDF

Nielsen, O. F. 1995. Anax imperator (Leach, 1815) - fundet igen i den sydvestlige del af Danmark (Odonata, Aeshnidae). - 63: 97-98. PDF

Palm, E. 1995. The North European Species of Simo Dejean, 1821 (Coleoptera, Curculionidae). - 63: 109-113. PDF

Pape, T. & S. Andersen, 1995. Phyto melanocephala (Meigen, 1824), en almindelig dansk bænkebiderflue (Diptera: Rhinophoridae). - 63: 1-5. PDF

Runge, J. B. 1995. De danske arter af slægten Melanophthalmus Motschulsky, 1866. (Coleoptera, Latridiidae). - 63: 75-84. PDF