Bind 39

Hele bind samlet. PDF

Andersen, N. M. 1971. Væggelus og biologisk systematik. En kritisk oversigt over R. L. Usinger: Monograph of Cimicidae (Hemiptera, Heteroptera). - 39: 3-16. PDF

Bangsholt, F. 1971. Andet bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna (Coleoptera). - 39: 17-24. PDF

Bjørn, P. 1971. Arenostola brevilinea Fenn, ny dansk storsommerfugl (Lep., Noctuidae). - 39: 26-29. PDF

Deurs, W. van. 1971. Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark 1969. - 39: 24-25. PDF

Enghoff, H. 1971. Geophilus insculptus Attems, en hidtil upåagtet dansk skolopender,   samt bemærkninger om G. proximus C. L. Koch (Chilopoda). - 39: 119-121. PDF

Hansen, V. 1971. Billefaunaen i Jægersborg Dyrehave (Coleoptera). - 39: 161-200. PDF

Heie, O. E. 1971. Liste over værtsplanter for danske bladlus (Hemiptera, Aphidoidea). - 39: 145-158. PDF

Iversen, T. M. 1971. Culex torrentium Martini (Dipt. Culicidae) ny for Danmark, med en beskrivelse af larvebiotopen. - 39: 235-239. PDF

Johannesen, B. 1971. Actinotia hyperici Schiff. ny for Danmark (Lep., Noctuidae). - 39: 158-160. PDF

Kristensen, N. P. 1971a. Et sjællandsk eksemplar af Nymphalis xanthomelas (Lep., Nymphalidae). - 39: 129-132. PDF

Kristensen, N. P. 1971b. Sikre bestemmelseskarakterer hos hunnerne af Adopaea lineola og A. flava (Lep., Hesperiidae). - 39: 133-136. PDF

Kristensen, N. P. 1971c. Dagsommerfuglenes storsystematik. En oversigt over nyere undersøgelser. - 39: 201-234. PDF

Lomholdt, O. 1971. Nye og sjældne gravehvepse i Danmark (Hym., Sphecidae). - 39: 122-126. PDF

Lyneborg, L. 1971. Et arbejdskort til brug for faunistiske undersøgelser i Danmark. - 39: 68-70. PDF

Nielsen, B. O., B. M. Nielsen & O. Christensen, 1971. Bidrag til plantagefluens, Hydrotaea irritans Fall., biologi (Diptera, Muscidae). - 39: 30-44. PDF

Pedersen, B. V. 1971. Studier over slægten Mycetobia Meig. i Skandinavien. Med angivelse af to for området nye arter (Dipt., Mycetobiidae). - 39: 63-67. PDF

Pedersen, E. T. 1971. De danske arter af slægten Neoascia Williston (Dipt., Syrphidae). - 39: 51-62. PDF

Petersen, H. 1971. Collembolernes ernæringsbiologi og dennes økologiske betydning. En oversigt over nyere litteratur og enkelte originale iagttagelser. - 39: 97-118. PDF

Rasmussen, S. 1971. Træsnudebillen Euophryum rufum Broun fundet som skadedyr i Danmark (Col., Cossonidae). - 39: 127-128. PDF

Skøtt, C. 1971. Nye danske fund af myren Ponera punctatissima Roger (Hym., Formicidae). - 39: 44-47. PDF

Tuxen, S. L. 1971. Mimikry i ny belysning. - 39: 81-89. PDF

Vagtholm-Jensen, O. 1971. Om indsamling af biller i urtepotter og fangstdåser (Coleoptera). - 39: 48-50. PDF

Wolff, N. L. 1971a. Tillæg og rettelser til fortegnelsen over Grønlands sommerfugle. - 39: 71-79. PDF

Wolff, N. L. 1971b. Fund af pyraliden Aphomia sociella L. i boliger (Lep., Pyralidae). - 39: 141-144. PDF